Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 411E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Tasarımı IV
İngilizce Landscape Design IV
Dersin Kodu
PEM 411E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Karakteri bozulmuş, problemli kentsel alanlar veya doğal alanların ıslahı ile ilgili temel bilgileri kavratmak
2. Degrade olmuş alanların onarımı konusunda kullanılan yeni teknik ve teknolojiler ile ekosistem modellerinin tanıtılması, araştırılması.
3. Problemli kentsel veya doğal alanların ıslahına yönelik planlama kararları çerçevesinde proje geliştirme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Özellikle karakteri bozulmuş, problemli kentsel veya doğal alanların ıslahına yönelik yeni planlama kararları çerçevesinde peyzaj-kentsel tasarım projelerini geliştirmek. Bu problemlerin çözümleri için yeni teknik ve teknolojilerin kullanılması, eko-sistem korunma modellerinin geliştirilmesi. Bozulmuş orman alanları, terkedilmiş maden ocakları, kıyı dolgu alanları, ulaşım sistemlerine bağlı açık alanların tasarımı, mevcut kentsel dokunun yeniden değerlendirilmesi, tarihi doku içinde peyzaj tasarımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Karakteri bozulmuş olan alanların ıslahında hangi süreçlerin uygulanması gerektiğini bilme
II. Peyzaj restorasyonuna ilişkin güncel teknoloji ve yaklaşımları araştırma ve takip etme,
III. Karakteri bozulmuş kentsel veya doğal bir alan için planlama ve tasarım kararları geliştirebilme
IV. Geliştirdiği tasarım ve planlama kararlarını çeşitli teknik çizim yöntemleri kullanarak projelendirme ve detaylandırma becerilerini kazanır.
Önkoşullar PEM312E veya PEM312 min DC
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Landscape restoration handbook, Donald Harker[et al.], Boca Raton : Lewis Publishers, c1999
Diğer Referanslar Landscape restoration handbook, Donald Harker[et al.], Boca Raton : Lewis Publishers, c1999
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022