Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 212 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje IV
İngilizce Architectural Design 4
Dersin Kodu
MIM 212 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülçin Pulat Gökmen
Dersin Amaçları 1. Tasarım problemlerine çok boyutlu biçimde yaklaşabilme, tasarım problemini kişiselleştirebilme becerisini geliştirmek. 2. Tasarım sürecinde sistemlerin (sosyal, kültürel, strüktürel, vb.) bütünlüğünü tartışmak ve bu yönde bir bilinç oluşturmak. 3. Tasarım kararlarının bağlam, program ve mekansal-biçimsel-tektonik kurgu ile ilişkisinin kurulmasına yönelik araştırmalar yapmak, 4. Bir deneme-yapma-öğrenme ortamı olarak stüdyo kültürüne vurgu yapmak, öğrencilerin eleştirel, yenilikçi, yaratıcı üretimlerle güncel mimari tartışmalara katılımını sağlamak, 5.Mimari düşüncenin üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasında projelere özgün temsil araçlarının kullanımına vurgu yapmak
Dersin Tanımı Eleştirel, deneysel, yenilikçi, sürdürülebilir tasarım düşüncesinin geliştirilmesi; güncel mimari ve kentsel tasarım problemlerinin ele alınması; karmaşık olmayan yapı/yapı grubu için program geliştirilmesi ve yorumlanması; mimari düşüncenin, program, bağlama ilişkin veriler, mekansal organizasyon, biçimsel kurgu ve tektonik özelliklerle bütünleştirilmesi; strüktür, malzeme ve teknoloji konularının tasarım süreci ile ilişkilendirilmesi; öğrencilerin kendi projelerine özgü temsil araçlarına ilişkin araştırmaların yapılması
Dersin Çıktıları 1. Tasarım becerisi
2. Eleştirel düşünme becerisi
3. Aras¸tırma becerisi
4. Tas¸ıyıcı sistemler
5. Çevresel sistemler
6. Bina kabugˆu sistemleri
7. Arsa/çevre kos¸ulları
8. Eris¸ebilirlik
9. Bina sistemlerinin entegrasyonu
10.Örneklerden yararlanma
11. Sürdürülebilir tasarım
12. Sunum ve grafik becerisi
13. Tartışma becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Lawson, Bryan, How Designers Think: The Design Process Demystified, Elsevier, Amsterdam; Architectural Press, Oxford, 2006.
Diğer Referanslar Helena Casanova & Jesus Hernandez, Public Space Acupuncture, Strategies and Interventions for Activating City Life, Actar Publishers, New York, 2014
Pallasmaa, Juhani, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Wiley, 2012
Benninger, Christopher, Letters to a Young Architect, India House, Pune India; Createspace, USA, 2011
Mark Garcia, The Diagrams of Architecture, AD, Reader, Wiley, 2010
Clark, Roger H.; Pause, Michael, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis, Hoboken, N.J.: Wiley, 2005.
Peter Zumthor, Thinking Architecture, Birkhauser, Basel, Boston, Berlin, 2005
Day Christopher, Spirit & Place: Healing our Environment, Elsevier, Amsterdam, 2002
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022