Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311 - Proje V YÜZER GRUBU (KENTSEL GELİŞİM PLANLAMASI)
 

SBP 311 - Proje V YÜZER GRUBU (KENTSEL GELİŞİM PLANLAMASI)

Dersin Amaçları

Kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-ekonomik ve ekolojik boyutları dikkate alarak kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç ile,
? Yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
? Alternatif gelişme seçenekleri üzerinde değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme,
? Planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme,
? Mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilerle ilişkili arazi kullanım kararlarını üretme,
? Farklı planlama ölçek ve kapsamları arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme,
konuları proje kapsamında öne çıkmaktadır.

Dersin Tanımı

Yukarıda açıklanan amaç doğrultusunda projenin kapsamı:

Seçilen il/ilçenin (Kırklareli/Vize) gelişim ve değişim eğilimleri güncel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilecek, potansiyel ve sınırlayıcılar belirlenecek,

? Mevcut üst ölçekli planlar (Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı) irdelenecek,
? Çalışma alanına ilişkin geleceğe yönelik vizyon ve stratejik hedefler belirlenecek,
? Çalışma alanına ilişkin aktörlerin rolleri ve işbirliği potansiyelleri bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak değerlendirilecek,
? Mekânsal ve eylemsel gelişme hedeflerine yönelik arazi kullanım kararları üretilecektir.

Proje kapsamında, iki aşamalı bir çalışma yürütülecektir.

1-Trakya Bölgesi ve Kırklareli’ne ait üst ölçekli plan ve verilerin değerlendirilmesi ile yerleşme özelinde (Vize yerleşimi ve idari sınırları içinde kalan kırsal alanları ile birlikte) 1/25.000 veya 1/50.000 gelişme senaryosunun Proje 4’de öğrenilen stratejik mekansal planlama yaklaşımı ile ortaya konması

2- Birinci aşamada yapılan çalışmalarla ilişkili olarak, Vize yerleşiminin arazi kullanım kararlarının verildiği 1/5000 ölçekli nazım planın üretilmesi beklenmektedir.

Koordinatörleri
Mehmet Ali Yüzer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024