Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje VI
İngilizce Architectural Design 6
Dersin Kodu
MIM 312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Dilek Yıldız Özkan
Dersin Amaçları Karmaşık tasarım problemlerinin çözümlerinin araştırılma sürecinde uygun tasarım stratejilerinin geliştirilmesi ve çözüme ulaşmayı sağlayacak tasarımaraçlarının seçilmesi/uyarlanması dersin temel amaçlarından biridir. Dinamik kentsel bağlamda geliştirilmesi beklenen ileri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin elde edilmesi ve kavramsal/fiziksel/mekansal özelliklerinin çoklu-ortam temsilleri olarak sunulması dersinn diğer amaçlarını tarifler.
Dersin Tanımı Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan veri toplama, analiz, program geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; tasarımın belirleyicisi yer, program, mekan, kimlik, temsiliyet konularını karmaşık bir tasarım durumu çerçevesinde tartışma ve özelleştirme; mimarinin strüktür, bina sistemleri, detay geliştirme gibi bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin geliştirilmesi; karmaşık kentsel dokuda çözümlerin üretilmesi yetisinin kontrolü.
Dersin Çıktıları A-İleri mimari tasarım yetilerinin kazandırılması/ B-Karmaşık kentsel dokulara ilişkin veri toplama, araştırma ve aktarma/ C-Disiplinlerarası bir kesişme alanında tariflenen tasarım problemlerinin uygun tasarım stratejileri ile mimarlık nesnesi olarak çözümlenmesi/D-İleri mimari tasarım koordinasyonu/E-Mimari tasarımda ileri teknoloji ve malzzeme olanaklarının araştırılması/ F-Geliştirilen mimari çözüm/nesneye ilişkin bilginin gelişmiş çoklu ortam temsilleri olarak ifadesi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022