Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 246E - İç Mimari Proje II
 

ICM 246E - İç Mimari Proje II

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. İç mekan tasarımına yönelik kavramlar geliştirmek
2. İç mekan tasarım problemini mantıksal ve sezgisel sorgulamalar yoluyla irdeleyerek
çözüm üretmek ve geliştirmek
3. İç mekan ile insan ihtiyaçları arasındaki ilişkileri kavramak ve değerlendirmek
4. Ölçeklerarası ilişkileri, iç mimari çevre bileşenleri bağlamında irdelemek
5. Konut vb. yaşam çevreleri bağlamında iç mekan tasarımı yapmak

Dersin Tanımı

İç mimari tasarıma veri oluşturan planlama–programlama kararları; işlev, biçim ve
teknoloji kavramlarının iç mimari tasarımla ilişkilerinin farklı ölçeklerde sorgulanması;
ihtiyaçların analizi ve değerlendirilmesi; iç mekan deneyimini oluşturan bileşenlerin
bütünsel olarak ele alınması; iç mimari çevre tasarımına ilişkin kavramsal araştırma,
biçimsel ifade ve uygulama çalışmaları; mekan kullanıcı ilişkileri ile ilgili deneysel atölye
çalışmaları.

Koordinatörleri
Gizem Akdemir
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024