Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 349E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İç Mimari Proje II
İngilizce Interior Arch.Design Studio II
Dersin Kodu
ICM 349E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gizem Akdemir
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. İç mekan tasarımına yönelik kavramlar geliştirmek
2. İç mekan tasarım problemini mantıksal ve sezgisel sorgulamalar yoluyla
irdeleyerek çözüm üretmek ve geliştirmek
3. İç mimari çevrede imaj ve kimlik konularını tasarım girdisi olarak tartışmak
4. Satış mağazaları, teşhir mekanları, yeme-içme mekanları vb. kurumsal kimlik
odaklı ticari iç mekanlar tasarlamak
Dersin Tanımı ç mimari tasarıma veri oluşturan planlama–programlama kararları; işlev, biçim ve
teknoloji kavramlarının iç mimari tasarımla ilişkilerinin farklı ölçeklerde sorgulanması;
ihtiyaçların analizi ve değerlendirilmesi; iç mekan deneyimini oluşturan
bileşenlerin/unsurların bütünsel olarak ele alınması; iç mimari çevre tasarımına ilişkin
kavramsal araştırma, biçimsel ifade ve uygulama çalışmaları; satış mağazaları, teşhir
mekanları, yeme-içme mekanları vb. kurumsal kimlik odaklı ticari iç mekanların
tasarımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri
kazanırlar:
I. Tasarım sürecinde kavramsallaştırma, araştırma ve örneklerden yararlanma
becerisi.
II. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi.
III. Biçimsel kompozisyon bilgi ve becerisi.
IV. Grafik anlatım ve modelleme bilgi ve becerisi.
V. Disiplinlerarası tasarım becerisi.
VI. Tasarım probleminin çözümünde uygun seçenekleri üretme, kimlik ve üslup
belirleme, senaryo oluşturma, kavram geliştirme, kurumsal kimlik ve marka
kimligini mekan tasarımıyla ilişkilendirme, mekân planlama bilgi ve becerisi
VII. Tasarım sürecinde insan-iç mekan etkileşimi bağlamında ihtiyaçlara ilişkin
bilgilenme ve tasarıma aktarma becerisi
VIII. Tasarım sürecinin farklı aşamalarında bina sistemleri hakkında bilgilenme ve
tasarıma aktarma becerisi
IX. Kurumsal kimlik odaklı ticari iç mekanlarda mobilya, sabit donatılar,
ekipmanlar ve bitiriş malzemeleri, renk ve ışık konusunda bilgilenme ve
tasarıma aktarma becerisi ve yetkinliği
Önkoşullar ICM 244 MİN DD veya ICM 244E MİN DD veya ICM 212 MİN DD veya ICM 212E MİN
DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022