Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 440E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yaşanabilir Çevreler Oluşturma
İngilizce Generating Livable Environment
Dersin Kodu
MIM 440E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cemile Tiftik
Dersin Amaçları Mimarlık alanında insanın içinde yaşadığı çevrenin yapılanmasındaki kıstasların belirlenmesinde, ekoloji ve çevresel psikoloji çalışmalarından yararlanmak. Bu açıdan insan/toplum-kültür ve çevre ilişkisi ile mimarlık etkinliğinin niteliklerini, kuramsal yaklaşımları ve görüşleri tartışmak.
Dersin Tanımı İnsan-kültür ve çevre ilişkileri üzerine teorik yaklaşımların ve görüşlerin tartışılması. Çevresel Psikolojide teorilerin ve araştırmaların mimarlık alanı ile ilgili tartışılması. Yaşanabilir çevreler oluşturma hakkında gelişmeler ve onların mimari/çevresel tasarım ilkelerine yansıması. Binaların ve şehirlerin çevreye etkileri. Çevresel problemler ve çevresel stres. Savunulan alan yaratma ilkeleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
1. Tarih ve Küresel Kültür: Birbirine paralel ve farklı mimarlık tarihi süreçlerini ve çeşitlik gösteren yere özgü, yöresel, yerel ve bölgesel ortamlara ait kültürel normları politik, ekonomik, sosyal, ekolojik ve teknolojik faktörler bağlamında anlama.
2. Kültürel Çeşitlilik ve Sosyal Eşitlik: Farklı kültürleri ve bireyleri karakterize eden çeşitli ihtiyaçları, değerleri, davranışsal normları, fiziksel becerileri, sosyal ve mekânsal kalıpları; mimarın arsalara, binalara ve yapılara eşit erişimi güvence altına alma sorumluluğunu anlama
3. İnsan davranışları: İnsan davranışları, doğal çevre ve yapma çevrenin tasarımı arasındaki ilişkiyi anlayabilme
4. Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki muhakemenin kullanılmasına ilişkin etik konular ile yerel davranış kurallarının ve etik uygulamaların rolünü anlama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar - Stokols, D. & Altman, I.(1987). Handbook of Environmental Psychology. Vol.1& Vol.2, New York, John Wiley &Sons.
- Altman, I. & Chemers, M.M., Culture and Environment, Cambridge University Press., 1989
- Arne N. (2000). Ecology, Community and Lifestyle , Cambridge, CUP 1989.
- Bechtel, R.B. &Churchman, A. Handbook of Environmental Psychology, John Willey&Sons,Inc.
- Merchant, C. (1990). The Death of Nature, New York, Harper and Row.
- Crowe, T. (2000). Crime Prevention Through Environmental Design, Application of Architectural Design And Space Management Concepts, Butterworth- Heinemann.
- Davies G. (2006). Crime, neighborhood, and public housing [elect. resource] ,New York : LFB Scholarly Pub.
- Evans, G. W. (1984). Environmental Stress. Cambridge: Cambridge University
- Feimer,N.R., & Geller, E.S. (1983). Environmental Psychology: Directions and. Perspectives. New York: Praeger Publishers.
- Fisher, J.D.,Bell, P.A., & Baum, A., Environmental Psychology. New York, Holt, Rinehart, and Winston., 1984.
- Francis T., Making people-friendly towns [elect. re.]: improving the public environment in towns and cities / London : E & FN Spon, 2001.
- Hillier J.&Rooksby E.(ed.) Habitus : a sense of place, Aldershot : Ashgate, 2002.
- Marzluff J.M,[et al (ed.).Urban ecology: an international perspective on the interaction between humans and nature, New York : Springer, 2008.
- Moore, K.D., Culture-meaning-architecture: Critical reflections on the work of Amos Rapoport, Aldershot:Ashgate, 2000
- Sanoff, H.,Integrating Programming, Evaluation, and Participation in Design. England:Avebury, 1992
- Zube, E. H. & Moore, G.T., Advances in Environment, Behavior, and Design. Vol.-1& Vol.2 New York, Plenum Press. , 1987, 1989.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024