Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 218E - Proje IV
 

SBP 218E - Proje IV

Dersin Amaçları

Stratejik mekânsal planlama yaklaşımında analiz, değerlendirme, karar geliştirme yöntem
ve teknikleri kullanılarak bir yerleşimin temel bileşenlerinin tanımlanması ve geleceğe
yönelik gelişiminin tartışılması.

Dersin Tanımı

Stratejik mekansal planlama yaklaşımına bağlı olarak:
1. Bir yerleşmenin mekansal dinamiklerinin: yerleşme sistemleri ve mekansal
kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel
özelliklerine göre ortaya konması.
2. Sektörler arası ilişkilerin ve mekansal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevreselekonomik yapıyı tanımlayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması.
3.Gelecek öngörülerinin tartışılmasında: toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz
önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması.

Koordinatörleri
Eda Yücesoy
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024