Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 138E - Tasarım Kuram ve Metodları
 

EUT 138E - Tasarım Kuram ve Metodları

Dersin Amaçları

1. Öğrencilere tasarlama metotlarının ve kuramlarının temellerini kendi kültürümüzle birlikte tanıtmak. 2. Tasarlama sürecinde yer alan tasarlayıcı eylemlerini tanıtmak. 3. Tasarım problemlerinin nasıl öğrenileceğini ve bilgi toplanacağını göstermek ve bu bilgilerin kullanılır hale getirilmesi konularını tanıtmak ve verilen konuda araştırma yapmalarını sağlamak. (Course Objectives) 4. Öğrencilerin kendi kendilerine tasarım yapabilmelerini ve tek başına ve birlikte yaratma becerileri kazandırmak.

Dersin Tanımı

Tasarlama metotlarının temelleri, Tasarlamanın özellikleri ve gelişimi. Ürün yaşam döngüsü. Tasarlama Dersin İçeriği kuramları ve metotları. Tasarlama süreci. Ekip çalışmasıyla tasarlama. Tasarlama stratejisi. Ürün niteliğini ve problemlerini belirleme. Ürün statüsü. Tasarlama strüktürü. Tasarlamada bilgi toplama ve işleme: genel bilgi toplama. Pazar araştırması. Ürün şartnamesi hazırlama ve performans kavramı. Fizibilite etüdü. (Course Description) Tasarım düşüncesi ve problem çözme. Yeni fikir bulma ve yaratma. Yaratma teknikleri.

Koordinatörleri
Şebnem Timur
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024