Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 4035E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sistem Yaklaşımı ve Planlama Yöntemleri
İngilizce Systms Apprch & Planning Mthds
Dersin Kodu
SBP 4035E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Turgay Kerem Koramaz
Dersin Amaçları 1) Kentsel mekanın algılanmasında, tanımlanmasında ve çözümlenmesinde sistem yaklaşımı, sistem yaklaşımının rolü ve öneminin vurgulanması
2) Mekansal planlamada sistem yaklaşımının nasıl kullanılabileceğinin kavramsal ve kuramsal olarak ortaya konması
Dersin Tanımı Giriş: Sosyal ekoloji, İnsan doğa etkileşimi. Planlama kavramı. Sistemler, Sistem tanımı, Sistem düşüncesi. Kavramsal ve çevrimli bir süreç olarak planlama. Mekansal planlama. Amaçların belirlenmesi. Tahmin süreci. Modeller. Modelleme teknikleri. Değerlendirme. Planlamaya sistem yaklaşımının uygulanması.
Dersin Çıktıları 1) Planlama planlama süreci: Planlama süreci, aşamaları ve katılımcıları
2) Uluslararası düzeyde planlama yaklaşımları: Uluslarası düzeyde geliştirilen ve benimsenen planlama yaklaşımları
3) Farklı disiplinlere yönelik veri kullanımı: Planlamada diğer disiplinler tarafından geliştirilen verilerin kullanımı
4) Alternatifli düşünce ve senaryo geliştirme: Planlamanın çok boyutlu niteliğini de dikkate alan, farklı sistem, araç ve çözümlerle senaryolara bağlı seçenekler üretebilme ve uygulamaya yönelik fizibilitelerin geliştirilmesi
5) Araştırma becerisi: Planlama ve tasarım süreçlerinin her aşamasında bilgi toplama, veri üretme, analiz tekniklerini kullanabilme, problem tanımlama ve sentez yapma
6) Eleştirel düşünme becerisi: Farklı büyüklükteki yerleşmelere, farklı açılardan bakabilme, mekansal değerlendirmeleri farklı rollerde algılama, tanımlama ve ifade etme
7) Planlamada kestirimler ve sayısal yöntemler: Planlama faaliyetlerinde geleceğe yönelik kestirim teknikleri, ileri planlama teknikleri, modellemeler ve yerleşme simülasyonları
8) Plan yapma becerisi: Hiyerarşik ölçekler ve ilişkiler bağlamında konsept oluşturma, alternatifli yaklaşım içinde kararlar üretebilme, geliştirme ve detaylandırma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024