Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4021 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlıkta Enfrm Teknolojileri
İngilizce Information Technologies in Architecture
Dersin Kodu
MIM 4021 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 3 1 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hakan Tong
Dersin Amaçları 1. Enformasyon teknolojilerini kullanarak mimarlıkla ilgili çeşitli bilgi kaynaklarına erişmek; bilgiyi iletmek ve paylaşmak amacıyla yeni ortamlar oluşturmak
2. Ortak tasarım süreci, tasarım ortamları ve tasarım araçları konusunda bilgilenmek
3. Bilgisayar destekli ortak tasarım yaklaşım, model ve paradigmalarını incelemek
4. Sanal tasarım stüdyosunda işbirliği yapmak
5. Sanal ortamda farklı ekiplerle işbirliği yaparak bir tasarım problemini çözmek
Dersin Tanımı Bilgisayar destekli mimari tasarımda kullanılan modeller ve uygulamaları, üretken sistemler ve yenilikçi tasarım yaklaşımları ve uygulamaları anlatılmaktadır. Performansa dayalı tasarım konusunda uygulamalarla bilgilendirme yapılmaktadır. Sanal tasarım stüdyosunda işbirliği, görev paylaşımı ve iletişim konusunda bilgilendirme yapılmakta ve Sanal Tasarım Stüdyosu deneyimlenmektedir. Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik konuları anlatılmakta, örnekler sunulmakta ve bu kapsamda mimari tasarım uygulamaları yapılmaktadır. Tasarım sürecinde form oluşturma üzerine farklı yazılımlar açıklanmaktadır. Öğrenciler mimarlıkta bilişim konularında yaptıkları incelemeleri sunmaktadır.
Dersin Çıktıları 1.Grafik anlatım becerileri
2.Araştırma becerileri
3. Tasarım becerileri
4.Takım çalışması becerileri
5. Eleştirel düşünme becerileri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Maher, M.L., Simoff, S.J., Cicognani, A., (2000), Understanding Virtual Design Studios, Springer Verlag, London.
• Wojtowicz, J., (1995), Virtual Design Studio, Hong Kong University Press, Hong Kong
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022