Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Ek 2 sınavı kapsamında Proje Final Teslimi Yapılacaktır.

Teslim edilmesi gerekenler
? Analizler Uygun ölçeklerde; 1/50.000, 1/25.000, 1/10000 veya 1/5000 ölçekte
Bireysel çalışmalar
? Sentez Çalışmaları ve Paftaları
? Öneri Paftaları:
o 1/25.000-1/50.000 Kırklareli İli/ Vize İlçesi gelişme senaryosu (stratejilerin mekansal olarak gösterimini içeren)
o Vize yerleşimi için (uygun ölçekte: 1/5.000) arazi kullanım kararlarını içeren gelişme planı (nazım imar planı)
? Bireysel Raporlar (Her ölçeğe ilişkin planlama sürecini tanımlayan içerikte olmalıdır.
? Birleştirilmiş A3 Bireysel Çalışmalar Portfolyosu
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023