Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311 - Proje V (Mekansal Planlama ve Kentsel Gelişme)
 

SBP 311 - Proje V (Mekansal Planlama ve Kentsel Gelişme)

Dersin Amaçları

Kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-
ekonomik ve ekolojik boyutları dikkate alarak üst ölçekli mekansal gelişme stratejileri ve bunlara uygun

kentsel gelişme planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç ile,
? Yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, potansiyellerini, sınırlandırıcılarını kavrama
ve geleceğe yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
? Alternatif gelişme seçenekleri üzerinde değerlendirme yaparak vizyon bağlamında mekânsal
gelişme stratejilerini belirleme,
? Mekansal gelişme stratejileri ve kentsel gelişme planı hazırlama sürecinde farklı aktörlerin
rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere ve kentsel gelişme planına etkilerini
tartışma ve stratejik mekân yönetimi ile ilişkilendirme,
? Kentsel gelişme planı kararlarını mekânsal ve sosyo-ekonomik stratejilerle ilişkilendirme, kentsel
gelişme planını yasal ve yönetsel süreçlerle ilişkilendirerek mekâna müdahale türlerini tartışmaya
açma ve karara bağlama,
? Farklı planlama ölçek ve kapsamları arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme,
konuları proje kapsamında öne çıkmaktadır.

Dersin Tanımı

Seçilen il/ilçenin (Tekirdağ/Çorlu) gelişim ve değişim eğilimleri güncel analiz yöntemleri kullanılarak analiz
edilecek, potansiyel ve sınırlayıcılar belirlenecek,
? Mevcut üst ölçekli planlar (Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı) irdelenecek,
? Çalışma alanına ilişkin geleceğe yönelik vizyon ve stratejik hedefler belirlenecek,
? Çalışma alanına ilişkin aktörlerin rolleri ve işbirliği potansiyelleri bu hedefleri gerçekleştirmeye
yönelik olarak değerlendirilecek,
? Mekânsal stratejik karalar ve bunlara bağlı kentsel gelişme planı üretilecektir.

Koordinatörleri
Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023