Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 211E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje 3
İngilizce Architectural Design III
Dersin Kodu
MIM 211E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Funda Uz
Dersin Amaçları 1. Development of abilities in approaching design problems in a multi-dimensional manner.?2. Discussion on the unity of systems (social, cultural, structural, etc.) within the design process and developing an awareness concerning this.?3. Development of the students’ conceptualization and design development skills, based on the unity of design systems.?4. Investigation of the design problem and its personalization.
Dersin Tanımı Tasarım problemlerine bütüncül yaklaşım aracılığı ile çözüm geliştirmek; tasarım sürecinde doğal, yapılı ve kültürel çevrelerin rolünü tartışmak; işlev, form ve mekan organizasyonu ilkelerine giriş; tasarım çalışması aracılığı ile mimarlık teorisi analizi; mimarlığın temel kavramlarının seminer ve araştırmalar aracılığı ile tanıtılması; Türkiye ve dünyadan hem yapı hem düşünce olarak çağdaş mimarlık çalışmalarının eleştirel değerlendirmesi, farklı model ve animasyon tekniklerinin deneyimi, İstanbul’da özel bir alana ya da başka bir kente yapılacak gezi ile, haritalamalar, analizler ve tasarım ile güncel bir mimarlık tartışmasını deneyimlemek
Dersin Çıktıları 1. Tasarım becerisi. 2. Eles¸tirel düs¸ünme becerisi. 3. Aras¸tırma becerisi. 4. Tas¸ıyıcı sistemler.
5. Grup çalıs¸ması becerisi. 6. Grafik ifade becerisi. 7. Arsa/yer kos¸ulları. 8. Form olus¸turma becerisi. 9. Tartıs¸ma ve yazı yazma becerisi.
10. Örneklerden yararlanma.
Önkoşullar MIM 112 DD veya MIM 112E veya MIM 116 DD veya MIM 116E DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023