Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 204 - İç Mimarlıkta Tarih & Kuram II
 

ICM 204 - İç Mimarlıkta Tarih & Kuram II

Dersin Amaçları

1. Farklı uygarlıkların/dönemlerin mekan anlayışlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilen örnekleri bütünden detaya, iç mekan bileşenleri ile ilişkilendirerek incelemek
3. Farklı uygarlıklara ait mekan örneklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek,
4. İncelenen örnekleri kavramsal arkaplan ve kuram bağlamında sorgulamak,
5. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi kazandırmak.

Dersin Tanımı

14.yüzyıldan 20. yüzyıla kadar tarihsel süreçte dünyadaki uygarlıkların/dönemlerin mekana farklı yaklaşımlarının örnekler üzerinden ele alınması; terminoloji ve kuramsal arka plan; kültürlerarası ilişkiler ve etkileşim; iç mimarlık tarihinde gelenekler, süreklilikler ve kırılmalar.

Koordinatörleri
Deniz Çalışır Pençe
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023