Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4046E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sosyal Psikoloji
İngilizce Social Psychology
Dersin Kodu
MIM 4046E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cemile Tiftik
Dersin Amaçları 1. Sosyal Psikoloji biliminin temel kavramlarını tanıtmak.
2. insanın sosyal bir çevre içinde nasıl davranabileceğini öğretmek
3. sosyal etki ve uyma davranışlarını öğretmek.
4.birey ve bireyler arası ilişkileri öğretmek.
5. Kültür - çevre ilişkilerini tanıtmak ve küreselleşmenin anlamını öğretmek
Dersin Tanımı Sosyal davranışın ve sosyal psikolojinin tanımları yapılarak, bireysel süreçler ve araştırma metodları incelenecektir. Sosyal algı, tutumların bileşenleri, güdü ve güdümleme kuramları araştırılacaktır. Dil ve iletişim, sosyal etki ve uyma, grup ve grup süreçleri konularında teoriler hakkında tartışılarak grup kavramı, tanımı ve değişkenleri anlatılacaktır. Grubun insan davranışı üzerindeki etkileri, kültür ve küreselleşme konuları ile çevresel psikoloji ile ilişkisi tanıtılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I (A1) İletişim Becerileri: Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini verimli bir şekilde kullanma.
II (A5) Araştırma becerileri: Mimarlık ile ilgili ders programı ile ilgili bilgiyi, toplama, değerlendirme, kaydetme, uygulama ve karşılaştırmalı olarak geliştirme.
III (A10) Kültürel çeşitlilik: Farklı kültür ve bireylerin ihtiyaçları, değerleri, davranışsal normları, fiziksel becerileri ve sosyal ve mekânsal kalıp çeşitlemelerini ve bu çeşitliliğin mimarların sosyal rol ve yükümlüklerinde oluşturduğu çeşitlemeleri anlama.
IV (C2) İnsan davranışları: İnsan davranışları, doğal çevre ve yapma çevrenin tasarımı arasındaki ilişkiyi anlayabilme
V (C9) Toplum ve sosyal sorumluluk: Mimarın toplum yararına, tarihi birikime saygılı ve yerel ve küresel komşular için yaşam kalitesini arttırıcı bir sorumluluğu olduğunu anlama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Freedman, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J.M., Social Psychology Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1988
Diğer Referanslar Altman, I. & Chemers, M.M., Culture and Environment, Cambridge University Press. , 1989,
Arkonaç, S. A., Sosyal Psikoloji, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2001.
Aronson, E., The Social Animal,1976.
Baron, R.A. & Byrne, D., Social Psychology, New York, 1982.
Bechtel, R.B. &Churchman, A. Handbook of Environmental Psychology, John Willey&Sons,Inc.,2000
Crowe, T., Crime Prevention Through Environmental Design, Application of Architectural Design And Space Management Concepts, Butterworth-Heinemann ,2000.
Evans, G. W., Environmental Stress. Cambridge: Cambridge, University Press. 1984.
Feimer, N.R., & Geller, E.S., Environmental Psychology: Directions and. Perspectives. New York: Praeger Publishers , 1983.
Fisher, J.D.,Bell, P.A., & Baum, A., Environmental Psychology. New York, Holt, Rinehart, and Winston., 1984.
Freedman, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J.M., Sosyal Psikoloji, İstanbul: İmge Yayıncılık, 2001.
Güvenç, B., Kültürün abc’si , İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
Kağıtçıbaşı, Ç., Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınevi, 1999.
İsen, G., Batmaz, V., Ben ve Toplum, İstanbul: Om Yayınevi, 2002.
Sharon, S.B.D., Kassin, S., Social Psychology, 1993.
Moore, K.D., Culture-meaning-architecture: Critical reflections on the work of Amos Rapoport, Aldershot:Ashgate, 2000
Stokols, D. & Altman, I., Handbook of Environmental Psychology. Vol.1& Vol.2, New York, John Wiley &Sons, 1987.
Zube, E. H. & Moore, G.T., Advances in Environment, Behavior,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023