Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4066E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yaşanabilir Çevre Üretmek
İngilizce Generating Livable Environment
Dersin Kodu
MIM 4066E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cemile Tiftik
Dersin Amaçları Mimarlık alanında insanın içinde yaşadığı çevrenin yapılanmasındaki kıstasların belirlenmesinde, ekoloji ve çevresel psikoloji çalışmalarından yararlanmak. Bu açıdan insan/toplum-kültür ve çevre ilişkisi ile mimarlık etkinliğinin niteliklerini, kuramsal yaklaşımları ve görüşleri tartışmak.
Dersin Tanımı İnsan-kültür ve çevre ilişkileri üzerine teorik yaklaşımların ve görüşlerin tartışılması. Çevresel Psikolojide teorilerin ve araştırmaların mimarlık alanı ile ilgili tartışılması. Yaşanabilir çevreler oluşturma hakkında gelişmeler ve onların mimari/çevresel tasarım ilkelerine yansıması. Binaların ve şehirlerin çevreye etkileri. Çevresel problemler ve çevresel stres. Savunulan alan yaratma ilkeleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
II ( A9) Tarihi gelenekler ve küresel kültür: Mimarlık geleneği, mimari, peyzaj ve kentsel tasarım ile ilgili yöreye Batı, Doğu, Kuzey ve Güney yarımkürelere özgü, bölgesel, yerel, milli ilkeler gibi paralel ve karşıt ilkeleri kendi iklimsel, çevresel, teknolojik, sosyoekonomik, kamu sağlığı ve kültürel etmenler ile ilgili paralel ve ayrık ilkeleri anlama.
III (A10) Kültürel çeşitlilik: Farklı kültür ve bireylerin ihtiyaçları, değerleri, davranışsal normları, fiziksel becerileri ve sosyal ve mekânsal kalıp çeşitlemelerini ve bu çeşitliliğin mimarların sosyal rol ve yükümlüklerinde oluşturduğu çeşitlemeleri anlama.
IV (C2) İnsan davranışları: İnsan davranışları, doğal çevre ve yapma çevrenin tasarımı arasındaki ilişkiyi anlayabilme.
V (C8) Etik ve profesyonel karar verme: Mimari tasarım ve pratikte, sosyal, politik ve kültürel konularda profesyonel karar verme ile ilgili etik konuları anlama.
VI (C9) Toplum ve sosyal sorumluluk: Mimarın toplum yararına, tarihi birikime saygılı ve yerel ve küresel komşular için yaşam kalitesini arttırıcı bir sorumluluğu olduğunu anlama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Stokols, D. & Altman, I., Handbook of Environmental Psychology. Vol.1& Vol.2, New York, John Wiley &Sons, 1987
Diğer Referanslar Altman, I. & Chemers, M.M., Culture and Environment, Cambridge University Press., 1989
Arne Naess, Ecology, Community and Lifestyle , Cambridge, CUP 1989.
Bechtel, R.B. &Churchman, A. Handbook of Environmental Psychology, John Willey&Sons,Inc.,2000.
Carolyn Merchant, The Death of Nature, New York, Harper and Row, 1990
Crowe, T., Crime Prevention Through Environmental Design, Application of Architectural Design And Space Management Concepts, Butterworth- Heinemann,2000.
Davies G., Crime, neighborhood, and public housing [elect. resource] ,New York : LFB Scholarly Pub., 2006.
Evans, G. W., Environmental Stress. Cambridge: Cambridge University Feimer,
N.R., & Geller, E.S., Environmental Psychology: Directions and. Perspectives.
New York: Praeger Publishers , 1983.
Fisher, J.D.,Bell, P.A., & Baum, A., Environmental Psychology. New York, Holt,
Rinehart, and Winston., 1984.
Francis T., Making people-friendly towns [elect. re.]: improving the public environment in towns and cities / London : E & FN Spon, 2001.
Hillier J.&Rooksby E.(ed.) Habitus : a sense of place, Aldershot : Ashgate, 2002.

Marzluff J.M,[et al (ed.).Urban ecology: an international perspective on the interaction between humans and nature, New York : Springer, 2008.
Moore, K.D., Culture-meaning-architecture: Critical reflections on the work of Amos Rapoport, Aldershot:Ashgate, 2000
Sanoff, H.,Integrating Programming, Evaluation, and Participation in Design. England:Avebury, 1992
Zube, E. H. & Moore, G.T., Advances in Environment, Behavior, and Design. Vol.-1& Vol.2 New York, Plenum Press. , 1987, 1989
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023