Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 312E - Mimari Tasarım VI
 

MIM 312E - Mimari Tasarım VI

Dersin Amaçları

Düşük enerjili, ekolojik konutların yaratılması, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni haline geldi. Çevreyle uyum içinde yaşamak, üçüncü binyılda evlerin ve mahallelerin tasarımının önemli bir bileşeni haline geldi. Sürdürülebilir konut konusunda bir dizi farklı bakış açısı vardır ve her biri farklı tasarım parametrelerine tabidir. Konut, pratikte diğer tüm bina türlerinden daha fazla teknik, sosyal, politik ve ekonomik konuları kapsar. Son on yılda vurgu, düşük enerjili evden çevresel olarak sürdürülebilir mahalleye kaymıştır. Sürdürülebilir toplulukların aynı zamanda sağlıklı topluluklar olması gerekir. İyi enerji verimli evler, içinde yaşayan insanlar için daha iyi ortamlar sağlamanın yanı sıra doğal çevre üzerindeki etkiyi de azaltır.
Şu anda yerel sektör, karbondioksit emisyonlarımızın yaklaşık %26'sını - yaklaşık 41 milyon ton karbon - çoğunu ısıtma yoluyla oluşturuyor. Hem iyileştirilmiş yeni tasarımlar yoluyla hem de düşük enerji verimliliğine sahip mevcut konutlarla mücadele ederek bu emisyonları azaltmak için adımlar atmamız çok önemlidir. Dikkate alınması gereken bu kadar geniş bir konu yelpazesi ile; konut kalitesini değerlendirmemize ve paranın karşılığını vermesini sağlamamıza yardımcı olacak yeni, esnek araçlar geliştirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilirlik bir süreçtir; sürdürülebilir kalkınma ürünüdür.

Dersin Tanımı

Ağırlıklı olarak konut (konut - farklı sayı ve niteliklerdeki konut birimlerinden oluşan konut blokları), yurt, konaklama - ev ofis ve satış alanı tasarımı; yapı bloklarının oluşturduğu açık alanların yapı-çevre, iç-dış mekan incelenerek düzenlenmesi ilişkiler projenin konusu olacaktır.
Barınma/barınma, insanlığın varoluşundan bu yana yeme, uyuma, büyüme gibi aktiviteleri destekleyerek insan yaşamının sürdürülmesinde ve yeniden üretilmesinde hayati bir rol oynamıştır. Ev, sadece fiziksel bir mekân olmayıp aynı zamanda insanlar için bireysel ve toplumsal yaşamlarında psikolojik, sosyolojik ve sembolik bir değere sahiptir. Ev/ev çevresel ve kültürel bağlamda var olur. Ölçütleri karşılayan insan-çevre ilişkilerine yönelik kuramsal yaklaşımlar etkileşimi vurgulamış ancak çevrenin bireyin psikolojik yönleri üzerindeki etkisine önem verilmiştir. Çevre, stresörleri ile insanı zorlar, davranışlarını ve iyiliğini etkiler. Sağlık ve enerji, sürdürülebilir konutla ilgili endişelerdir. Sürdürülebilirlik, sağlıklı, rahat, umutlu toplumların oluşturulduğu ilkeleri sağlar. Sürdürülebilir konut, sadece şimdi değil, gelecek nesiller için de daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamalıdır. Çevrenin korunması, doğal kaynakların mantıklı kullanımı, ekonomik büyüme ve sosyal ilerlemeyi birleştirmelidir.

Koordinatörleri
Cemile Tiftik
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023