Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 209E - İç Mimarlık Giriş Projesi
 

ICM 209E - İç Mimarlık Giriş Projesi

Dersin Amaçları

1. - Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım bağlamında üst ölçekten alt ölçeğe mekan tasarımı deneyimi kazandırmak;
2. Tasarım alanında farklı ölçeklerde temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar yoluyla kavramsal ve eleştirel becerileri geliştirmek;
3. Çevreye ilişkin doğal ve kültürel verilerin anlaşılmasını sağlamak, çevre-yapı-iç mekan-kullanıcı ilişkilerini irdelemek;
4. Mekansal deneyimi ve kullanım senaryolarını mekan organizasyonuna ve tasarımına dönüştürmek, farklı tekniklerle ifade etmek;
5. Tasarım yapma ve tasarım sürecini yönetme becerilerini mekansal bağlamda geliştirmek.

Dersin Tanımı

Ölçekler arası ilişkilerin kullanıcı-mekan-mekan ilişkileri bağlamında araştırılması; iç mekan- dış mekan kavramlarının kent-doğal çevre ile ilişkili olarak sorgulanması; bütüncül ve sürdürülebilir tasarım süreci; sosyal, kültürel, vb. işlevler içeren mekansal kurgular, kullanım senaryoları ve içerik programı oluşturma, bunları farklı tekniklerle ifade etme; tasarım sürecindeki temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar; kimlik-anlam- kavram-biçim ilişkileri; işlev- doku-biçim -yapı- malzeme – taşıyıcı sistem-teknoloji ilişkileri

Koordinatörleri
Orkan Zeynel Güzelci
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023