Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 208E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapısal Analiz ve Tasarım I
İngilizce Structural Analysis& Design I
Dersin Kodu
MIM 208E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Halet Almıla Büyüktaşkın
Dersin Amaçları 1. Denge, stabilite, izostatiklik ve hiperstatiklik gibi temel yapı analizi kavramlarının anlaşılması.
2. Sistem davranışlarının, sistemin iç kuvvet diyagramlarının incelenerek belirlenmesinin öğrenilmesi.
3. Mekaniğin bazı temel ilkelerinin ve bunların yapı analizinde kullanılmalarının anlaşılması.
4. Kuvvet ve yerdeğiştirme yöntemlerinin yapıların analizinde kullanılmalarının öğrenilmesi.
5. Yapı malzemesi olarak çeliğin davranış özelliklerini ve üstün/zayıf yönlerini öğretmek.
6. Çelik birleşim elemanlarını ve birleişim hesaplarını yapma becerisini kazandırmak.
7. Çekme ve eğilme elemanlarının hesap ilkelerini öğretmek.
8. Basınç elemanlarının tasarımını ve hesap yöntemlerini öğretmek.
9. Çelik kafes sistemlerin düzenlenmesi ve hesap yöntemlerini öğretmek.
10. Çok katlı çelik yapıların düzenleme esaslarını öğretmek ve örneklerle pekiştirilmesi.
Dersin Tanımı Ders kapsamında izostatiklik ve hiperstatiklik kavramı, izostatik sistemlerde (mafsallı sürekli kirişler, üç mafsallı çerçeve ve kemerler) iç kuvvet dağılımının belirlenmesi, büyük açıklıklı yapılarda kafes sistem tasarımı, düşey ve/ya da yatay yükler etkisindeki kiriş ve çerçeve sistemlerde deformasyon hesabı, hiperstatik sistemlerde iç kuvvet dağılımının belirlenmesi ve taşıyıcı sistem tasarımında dikkat edilmesi gereken kurallar çeşitli yapı örnekleri ele alınarak işlenmekte olup dönem sonunda öğrencilerin mimari projelerinde kolon, kirişlerden oluşan çerçeve sistemleri esas alarak düzenli bir taşıyıcı sistem kurgusunu yaklaşık enkesit boyutlarıyla oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında ayrıca çeliğin yapı malzemesi olarak özellikleri, çelik yapılarda kullanılan kesit şekilleri, Yük ve Dayanım Katsayılarına/Güvenlik Katsayılarına Göre Tasarım, Çekme, Basınç ve Eğilme Elemanlarının Tasarımı, Birleşim Elemanlarının Tasarımı (Mafsallı ve Moment Aktaran Birleşimler), Kafes Sistemlerin Tasarımı, Çerçeve Sistemler, Döşeme Sistemleri, Düşey ve Yatay Düzlemlerde Stabilite Elemanlarının Düzenlenmesi, Kompozit Yapı Sistemleri, Çelik Yüksek Yapılar işlenmekte olup dönem sonunda öğrencilerin mimari projelerinde çelik strüktür elemanları ile bir taşıyıcı sistem kurgusu oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Çıktıları 1. Temel yapı analizi kavramlarını ve bunları ile yapıları değerlendirmeyi öğrenirler.
2. Yapıların iç kuvvet diyagramlarını oluşturmayı ve bir yapının iç kuvvet diyagramını inceleyerek sistemin davranışını belirlemeyi öğrenirler.
3. Mekaniğin temel ilkelerini ve bunların yapı mühendisliğindeki yerini öğrenirler.
4. Yapı analizinde kuvvet ve yerdeğiştirme yöntemlerini kullanmayı ve bu yöntemler ile elde edilmiş sonuçları değerlendirmeyi öğrenirler.
5. Çelik malzemenin davranış özelliklerini öğrenirler.
6. Çelik çubukların birleşim yöntemlerini öğrenerek birleşim elemanlarını hesaplama becerisini kazanırlar.
7. Çelik çekme elemanlarının boyutlandırma ve kontrol problemlerini çözebilirler.
8. Basınca maruz çelik elemanlarının boyutlandırma ve kontrol problemlerini çözebilirler.
9. Eğilmeye maruz çelik elemanların temel hesap yöntemlerini öğrenirler.
10. Çelik kafes kirişlerin temel hesaplarını ve birleşim noktalarının tasarımını yapma becerisini kazanırlar.
11.Çok katlı çelik yapıların tasarımı konusunda kapsamlı bilgi edinirler.
Önkoşullar MIM 106 Yapı Mekaniği min DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar - Dinkler, D., Grundlagen der Baustatik, Springer Vieweg, 2019, ISBN: 978-3658238384
- Hibbeler, R.C., Structural Analysis (10th Edition), Prentice Hall, 2018, ISBN: 978-0134610672
- Girgin, K., Aksoylu, M.G., Darılmaz, K. Durgun, Y., Yapı Statiği İzostatik Sistemler, Birsen Yayınevi, 2017, ISBN: 978-9755115559
- Girgin, K., Aksoylu, M.G., Darılmaz, K. Durgun, Y., Yapı Statiği Hiperstatik Sistemler, Birsen Yayınevi, 2017, ISBN: 978-9755115641
- Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar, 2016.
- Boake, T.M., 2015. Architecturally Exposed Structural Steel, Specifications, Connections, Details, Birkhauser, ISBN. 978-3-03821-483-0.
- Deren, H., Uzgider, E., Piroğlu, F., Çağlayan, Ö., 2012. Çelik Yapılar, Çağlayan Kitabevi.
- Boake, T.M., 2012. Understanding Steel Design, An Architectural Design Manual, Birkhauser, ISBN. 978-3-0346-0269-3.
- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024