Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411 - Proje VII (KENTSEL TASARIM)
 

SBP 411 - Proje VII (KENTSEL TASARIM)

Dersin Amaçları

Çalışma alanı Büyükçekmece Belediyesi’yle iş birliği içinde belirlen İstanbul ili Büyükçekmece ilçesine bağlı farklı
niteliklerdeki sekiz adet odak noktasını içermektedir. Projenin amacı; Bu odak alanlardan seçilecek birinde, alanının zaman
içindeki sosyal, ekonomik, kültürel, mekânsal değişiminin, çalışma alanının yakın çevresi ve ilçe içindeki ilişkilerinin
incelenerek değerlendirilmesi ve şematik gösterimi, alanın mevcut sorunları, mekâna ilişkin potansiyeller, fırsat, tehdit ve
zayıflıkların irdelenmesi ve mekânsal boyuta yansıyan seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Dersin Tanımı

Çalışma alanını tanıma ve zaman içindeki değişimini anlama kapsamında yapılacak literatür incelemesi ve
analitik çalışmaların yürütülmesi,
• Alana ilişkin yerel yönetimlerce yapılmış, her kademede plan, proje ve mekânsal tasarım çalışmalarının
incelenmesi,
• Mekâna ilişkin seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Koordinatörleri
Mehmet Ali Yüzer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023