Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 223 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 HAFTALIK PROGRAM
Hafta Tarih Konu Alan Çalışması
1. 23.09.2022 GİRİŞ Arazi Kullanım Planlaması-Yerleşme Ögeleri Genel Bilgilendirme

2. 30.09.2022 Teknik Araştırma Haftası Alan Algı Çalışması
3. 07.10.2022 TEMEL KAVRAMLAR
PLANLAMA Yerleşme
• Şehir-Kır-Köy
• Kademelenme-Arazi Kullanımı İlişkisi
Şehircilik-Planlama
• Şehircilik
• Planlama
• Planlama Türleri Yerleşmelerde Farklı Fonksiyon Alanları İrdelemeleri/Geçmiş-Bugün-Gelecek/Alan Belirleme
• Konut
• Ticaret-Hizmet
• Sanayi
• Ulaşım
• Rekreasyon-Dinlenme
• Diğer…
4. 14.10.2022 TEMEL KAVRAMLAR
TANIMLAMALAR Kavramlar ve Tanımlamalar
• Arazi
• Kullanım
• Çevresel ve Doğal Kaynaklar
• Planlama
• Planlama Sürecinin Aşamaları Fonksiyon Alanlarına Dönük Süreç İrdelemeleri
• Tarihçe
• Mekansal Gelişme
• Sosyo-Ekonomik Yapı
5. 21.10.2022 ARAZİ KULLANIMI-MEKANSAL KURGU BİLEŞENLERİ Arazi Kullanım Şeması ve Mekansal Kurgu Bileşenleri
• Doğal Çevre
• Yapılaşmış Çevre
• Sosyo-Ekonomik Çevre
• Ulaşım-Erişebilirlik
• İdeal Şehir Formları-Arazi Kullanımı İlişkileri
• Kademeli Yerleşim Çözümlemeleri Tanımlı Fonksiyon Alanlarında Kavramsal İrdelemeler-Planlama Yaklaşımları
• Arazi
• Kullanım
• Çevresel İlişkiler
• Doğal Kaynaklar
• Planlama
6. 28.10.2022 ARAZİ KULLANIM ARAÇ
VE
TEKNİKLERİ Arazi Kullanım Araç ve Teknikleri
• Fonksiyon Alanları Kademelenmesi Temel İlkeleri
• Yapılaşma Koşulları
• Uygulama Araçları Tanımlı Fonksiyon Alanları Arazi Kullanım Şeması ve Mekansal Kurgu Bileşenleri
• Bileşenler Doğrultusunda Fonksiyon Alan Değerlendirmeleri
• Uyumluluklar/Uyumsuzluklar


7. 04.11.2022 FONKSİYON ALANLARI
YER SEÇİMİ Fonksiyon Alanları Yer Seçimi Temel İlkeleri
• Sanayi Alanları Yer Seçimi İlkeleri
• Lojistik Alanları Yer Seçimi İlkeleri
• Serbest Bölgeler Yer Seçimi İlkeleri Tanımlı Fonksiyon Alanlarında Arazi Kullanım Araç ve Teknikleri İrdelemeleri
• Kademelenme İrdelemesi
• Yapılaşma Koşulları
• Uygulama Araçları
8. 11.11.2022 ARA TATİL
9. 18.11.2022 FONKSİYON ALANLARI
YER SEÇİMİ Fonksiyon Alanları Yer Seçimi Temel İlkeleri
• Toplu Konut Alanı Yer Seçimi ve Planlaması
• Turizm Alanı Yer Seçimi ve Planlaması
• Kent-Bölge Parkları Yer Seçimi İlkeleri
• Diğer Fonksiyon Alanlar Yer Seçimi ve Planlaması Tanımlı Fonksiyon Alanlarında Yer Seçimi İrdelemeleri
• Yapılaşmamış Çevrede Fonksiyon Alanı Yer Seçimi Değerlendirmeleri
• Mevcut Fonksiyonlar Yer Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi
10. 25.11.2022 ULAŞIM
ARAZİ KULLANIMI İLİŞKİSİ Ulaşım-Arazi Kullanımı
• Ulaşım Sistemleri
• Arazi Kullanımı Ulaşım İlişkisi
• Kent Makroformu-Ulaşım Etkileşimi Tanımlı Fonksiyon Alanlarında Yer Seçimi Genel Prensipleri
• Potansiyel ve Olanakların Tanımlanması
• Alan Kullanımları-Ulaşım İlişkileri Genel Yaklaşımları
11. 02.12.2022 SÜRDÜRÜLEBİR GELİŞME-KENTSEL ÇEVRE-ARAZİ KULLANIMI-KATILIM Sürdürülebilirlik-Katılım
• Sürdürülebilirlik-Arazi Kullanımı
• Sürdürülebilir Gelişme Konseptleri
• Küreselleşme ve Sürdürülebilirlik
• Katılım-Çözüm Arayışları
• Aktörler-Paydaşlar


Tanımlı Fonksiyon Alanları-Sürdürülebilirlik ve Katılım İlişkileri
• Ulaşım Arazi Kullanımı İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi
• Fonksiyon Alanlarının Sürdürülebilirlik İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi
• Fonksiyon Alanları Olası Gelişim Sürecinde Katılım Yaklaşımları-Aktörler-Paydaşlar
12. 09.12.2022 ARA SINAV
13. 16.12.2022 ARAZİ KULLANIMI-KENT EKONOMİSİ İLİŞKİSİ
SENARYO ÜRETME Ekonomi-Şehir-Senaryo
• Şehir Ekonomisi Fonksiyon Alanları İlişkisi
• Arazi Değerleme-Fonksiyonlandırma
• Sürüdürülebilirlik-İşlevsellik-Dengeli Büyüme
• Alternatif-Senaryo Tanımlı Fonksiyon Alanları-Senaryo Geliştirme
• Çalışmanın Tamamlanması ve Sunumu

14. 23.12.2022 ÇALIŞMA SUNUMU
15. 30.12.2022
Sunum
• Genel Değerlendirme Tanımlı Fonksiyon Alanları-Senaryo Geliştirme
• Çalışmanın Tamamlanması ve Sunumu
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023