Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4060E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kültür Varlıklarının Restorasyonu
İngilizce Restoration of Cultural Prop.
Dersin Kodu
MIM 4060E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Deniz Mazlum
Dersin Amaçları Mimari restorasyon konusunda tanımlanan ilkeleri tanıtmak; geliştirilen farklı teknik ve uygulamaları aktarmak; seçilen örneklere uygulanmış çeşitli müdahaleleri, anıtların ve tarihi çevrelerin korunması konusundaki uluslararası ilkelere uygunluk açısından irdelemek.
Dersin Tanımı Kültür varlığının tanımı yapılarak kapsamının aydınlatılması; kültür varlıklarının restorasyonu vekorunmasıyla ilgili uluslararası kuruluşların ve metinlerin tanıtılması; UNESCO Dünya Mirası
Listesi ile Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’nin tanıtılması; dünyanın çeşitli ülkelerinde veTürkiye’de gerçekleştirilen anıt restorasyonlarından örnekler sunularak ve İstanbul’daki ikirestorasyon şantiyesinin ziyaret edilmesi sağlanarak, farklı teknik, yaklaşım ve deneyimlerin
aktarılması; mimari korumanın kapsam ve sorunları hakkında bilgi verilmesi
Dersin Çıktıları Bu dersi izleyen öğrenciler:
I. Mimari koruma alanındaki temel kavramları öğrenme,
II. UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ni ve anlamını kavrama,
III. Farklı restorasyon deneyimlerini ve tekniklerini öğrenme,
IV. Yapı türlerine ve sorunlara göre farklılaşan müdahaleleri tanıma ve eleştirebilme,
V. Çokdisiplinli bir uğraş olan mimari restorasyonda farklı disiplinlerin rolünü kavrama,
VI. Mimari tasarımda, tarihi yapı ve çevrelerin esin veren/sınırlayan niteliklerini anlama becerilerini kazanır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024