Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311E - Proje 5
 

SBP 311E - Proje 5

Dersin Amaçları

Kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-ekonomik ve ekolojik boyutları dikkate alarak üst ölçekli mekansal gelişme stratejileri ve bunlara uygun kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Tanımı

Tekirdağ/Çorlu gelişim ve değişim eğilimleri güncel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilecek, potansiyel ve sınırlayıcılar belirlenecek,

? Mevcut üst ölçekli planlar (Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı) irdelenecek,
? Çalışma alanına ilişkin geleceğe yönelik vizyon ve stratejik hedefler belirlenecek,
? Çalışma alanına ilişkin aktörlerin rolleri ve işbirliği potansiyelleri bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak değerlendirilecek,
? Mekânsal stratejik karalar ve bunlara bağlı kentsel gelişme planı ve eylemsel gelişme hedeflerine yönelik arazi kullanım kararları üretilecektir.

Koordinatörleri
Elif Alkay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023