Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 327E - Şehir Yönetimi ve Şehir Hukuku
 

SBP 327E - Şehir Yönetimi ve Şehir Hukuku

Dersin Amaçları

Yerel Yönetimler ve İmar Mevzuatı konularında bilgi birikimi oluşturmak ve Yüksek Yargı (Danıştay) Kararları doğrultusunda şehircilik ilkeleri, planlama esasları konusunda yorum yapabilme yetisi kazandırmak.

Dersin Tanımı

İmar Mevzuatı Dersinin ilk 7 haftası boyunca Şehir Yönetimi konularına yarılacaktır. Bu kısım kapsamında, Türk Yerel Yönetim Yapısı Belediyelerin görev ve sorumlulukları yerel yönetim maliyesi belediye birlikleri merkezi yönetim ve yerel yönetim arası ilişkiler yerel yönetim çeşitleri, yerel yönetim organları ve işleyişleri üzerinde durulacaktır.
Dersin ikinci 7 haftalık kısmında ise Şehir Hukuku konuları işlenecektir. İkinci kısımda hukuk kavramı hukukun sınıflandırılması ve hukukun yasal araçları, Türk planlama sistemi ve özellikleri, imar mevzuatı konuları güncel Danıştay kararları doğrultusunda işlenecektir.

Koordinatörleri
Numan Kılınç
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023