Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 218E - Proje IV
 

SBP 218E - Proje IV

Dersin Amaçları

Stratejik mekânsal planlama yaklaşımı çerçevesinde analiz, değerlendirme, karar geliştirme yöntem ve teknikleri kullanılarak bir yerleşimin temel bileşenlerinin tanımlanması ve geleceğe yönelik gelişiminin tartışılması Proje IV’ün temel amacıdır.

Dersin Tanımı

Proje IV dersi için seçilen çalışma alanında Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı gibi güncel planlama çalışmalarının ışığında seçilen yerleşmeler için kentsel ve bölgesel gelişme senaryolarının, makroform tartışmalarının ve bunlara eşlik eden gelişme stratejilerinin farklı planlama analiz ve değerlendirme teknikleri kullanılarak ortaya konması amaçlanmaktadır.

Koordinatörleri
Handan Türkoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022