Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ENT 356E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tasarımda Renk
İngilizce Color in Design
Dersin Kodu
ENT 356E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 1 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ekrem Cem Alppay
Dersin Amaçları 1. Renk kuramları ve kullanımına ilişkin kavramlar ve konular hakkında genel bir bakış açısı oluşturmak,
2. Ürün tasarımı ve araştırmalarında renk olgusunun yerini vurgulamak,
3. Tasarım projelerinde renk kullanımına dair kararların bilinçli alınmasının çok boyutlu etkilerini ortaya koymak,
4. Tasarım alanında renk kullanımının üretici, tüketici ve kullanıcının dahil olduğu mekanizmalardaki rolünü kavramak.
Dersin Tanımı Renk ve kuramı, tasarlanmış çevrede renk, üçüncü boyutta renk, renk ve işlev, renk ve çağrıştırma: sembolik, duygusal
kullanıcı arayüzü olarak renk, renk ve moda, renk ve kimlik, biçim vurgusu olarak renk, biçim oluşturmada renk kullanımı, renk ile malzeme vurgusu ve yanılsaması, renk ve uyum, renk ve zıtlık, renk aracılığıyla iletişim: Pantone, CMYK vd., farklı nesnelerde bilinçli renk uygulamaları: moda aksesuarları, mobilya ve iç mekan, ulaşım araçları, tüketici elektroniği.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Renk kuramları hakkında bilgi sahibi olurlar,
2. Ürün tasarımı sürecinde renk kullanımı konusunda bilinçli kararlar alabilirler,
3. Tasarımlarında renk uygulamalarını yetkin olarak uygularlar,
4. Renk ile kimlik, tüketici ve kullanıcı davranışları arasındaki ilişkiyi kavrar,
5. Renk kullanımındaki özgün kararlarla yeni tasarım yaklaşımları geliştirebilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Jim Krause, Color for Designers, New Riders, 2014.
Diğer Referanslar Eds. Marilyn DeLong, Barbara Martinson, Color and Design, London: Berg publishers, 2012.
Kate Scully, Debra Johnston Cobb, Color forecasting for fashion, London : Laurence King Pub., 2012.
Terry Lee Stone, Sean Adams, Noreen Morioka Color design workbook: a real-world guide to using color in graphic design, Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, c2006.
Swirnoff, Lois., Dimensional Color, 2 Ed. New York: W.W. Norton & Company, Inc. 2003.
Holtzschue, L., Understanding Color: An Introduction for Designers, John Wiley & Sons, 2001.
Gage, J., Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction, University of California Press, 1999. Gage, J., Color and Meaning: Art, Science, and Symbolism, Uni-versity of California Press, 2000.
Goethe, J.W., Theory of Colors, MIT Press, 1970.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024