Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 218 - Proje IV
 

SBP 218 - Proje IV

Dersin Amaçları

Stratejik mekânsal planlama yaklaşımı çerçevesinde analiz, değerlendirme, karar geliştirme yöntem ve teknikleri kullanılarak bir yerleşimin temel bileşenlerinin tanımlanması ve geleceğe yönelik gelişiminin tartışılması Proje 4’ün temel amacıdır. Bu kapsamda, stratejik mekânsal planlama yaklaşımına bağlı olarak;

• Bir yerleşmenin mekânsal dinamiklerinin, yerleşme sistemleri ve mekânsal kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklerine göre ortaya konulması,
• Sektörler arası ilişkilerin ve mekânsal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevresel-ekonomik yapıyı açıklayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması,
• Gelecek öngörülerinin tartışılmasında toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Stratejik mekansal planlama yaklaşımına bağlı olarak: 1. Bir yerleşmenin mekansal dinamiklerinin: yerleşme sistemleri ve mekansal kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklerine göre ortaya konması. 2. Sektörler arası ilişkilerin ve mekansal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevreselekonomik yapıyı tanımlayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması. 3.Gelecek öngörülerinin tartışılmasında: toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması.

Koordinatörleri
Fatih Eren
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023