Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 356E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uzaktan Algılama
İngilizce Remote Sensing
Dersin Kodu
SBP 356E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Adalet Dervişoğlu
Ayşe Filiz Sunar
Dersin Amaçları 1. Uzaktan Algılama Teknolojisinin temel prensipleri hakkında bilgi vermek
2.Uzaktan Algılamanın şehir ve bölge planlamada kullanımı konusunda bilgi vermek
3.CBS ve Uzaktan Algılama Teknolojisinin entegrasyonu konusunda bilgi vermek
Dersin Tanımı Giriş ve temel kavramlar, uydu sistemleri, sayısal görüntü işlemenin uzaktan algılamadaki önemi, görüntü işleme sistemlerinin karakteristikleri, görüntünün ön işlenmesi: Uydu verisinin radyometrik olarak düzeltilmesi, uydu verilerinin geometrik düzeltmeleri, görüntü zenginleştirme, görüntülerin sınıflandırılması: Kontrollü sınıflandırma, kontrolsüz sınıflandırma, verilerin birleştirilmesi, değişiklik saptama, sayısal verilerle CBS’lerinin birleştirilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başaran öğrenciler:
1. Farklı disiplinlere yönelik veri kullanımı
2. Uzaktan algılama verileri kullanarak planlama sürecinde problem çözüm yöntemleri geliştirme
3. Sunum hazırlama ve anlatım becerisi kazanımı
4.Şehirsel gelişim süreçlerinde uzaktan algılama verileri ile gerçekleştirilecek izleme ve analiz çalışmaları inceleme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Lillesand T., M and Kiefer, R.W., Remote Sensing and Image Interpretation, John Wiley & Sons, Canada, last editions
Diğer Referanslar 2. Jensen, J.R., Introductory Digital Image Processing, Prentice Hall Inc. USA, 1996
3. Campbell, J.B., Introduction to Remote Sensing, The Guilford Press, USA, 1996A
4.Anadolu Üniversitesi Uzaktan Algılama Ders Kitabı -A.Filiz Sunar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023