Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 206E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İç Mimarlıkta Rölöve ve Anlatım Teknikleri
İngilizce Surv and Repr.Tch. in Intr.Arch.
Dersin Kodu
ICM 206E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
- 3 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zeynep Birgönül
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. Mekan ve iç mimari elemanları geleneksel ortama özgü tekniklerle kavrama ve dışlaştırma. 2. Grafik anlatım tekniklerinin tasarım ve iletişim aracı olarak uygulama.
3. Mesleki standartlarla mevcut binaları ve iç mimari tasarım ürünlerini belgelemek.
4. Mevcut iç mekana ilişkin bina bilgisini ve iç mimari elemanlarını tanımlama ve ölçme.
5. Bina ölçüm teknolojileri ve restorasyon süreclerinden farkında olmaktır.
Dersin Tanımı Mekan/objenin kartezyen geometride kavranması ve görselleştirilmesi; form, hacim ve mekanın görsel analizi; perspektifte haritalama; serbest el çizim teknikleri; eskiz; tasarıma dair iki boyutlu anlatımlar: teknik dil, notasyon bilgisi; malzeme/doku/hacim ifadeleri; grafik iletişim, navigasyon, ve sunumda içerik oluşturma kavramları; bina iç mekanları ve elemanlarının ölçülmesi ile ilgili geleneksel, elektronik ve optik tekniklerin tanıtımı ve uygulanması; iç mimarlığa ilişkin restorasyon süreçleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I. Mekan ve iç mimari elemanları geleneksel ortama özgü tekniklerle kavrama ve dışlaştırma bilgi ve becerisi.
II. Mekansal duyarlılık ve becerisi
III. Üç boyutlu düşünme yetkinliği.
IV. Grafik iletişim ve anlatım bilgi ve becerisi.
V. Mevcut binaları ve iç mimari tasarım ürünlerini belgeleme bilgi ve becerisi.
VI. İç mimari çevrede rölöve alma ve belgeleme bilgi, beceri ve yetkiniği.
VII. Mekan ve mevcut binalara dair fiziksel analiz yapma becerisi.
VIII. Bina ölçüm teknolojileri ve restorasyon sürecleri bilgisi.
IX. Takım çalışması becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024