Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 351 - MI·MARI· PROJE V
 

MIM 351 - MI·MARI· PROJE V

Dersin Amaçları

1. Tasarım problemlerini c¸evresel, sosyal ve kentsel yo¨nleriyle ele alma ve tartıs¸ma, bireysel sorumluluk ve kolektif c¸alıs¸ma bilinci kazandırmak,
2. Sosyal ve ku¨ltu¨rel senaryolara dayalı program gelis¸tirebilme, alternatif konsept tasarımları u¨zerine tartıs¸ma bilinci kazandırma,
3. C¸o¨zu¨me ulas¸mayı sagˆlayacak is¸lev, meka^nsal o¨rgu¨tlenme ve stru¨ktu¨r ilis¸kisi u¨zerine du¨s¸u¨nme, aras¸tırma yapma yetisi kazandırmak,
4. Meka^na yapısal form vermede gu¨ncel teknolojileri aras¸tırmak, yapısal ve tektonik o¨zellikleri gerekli detay ve o¨lc¸ekte ifade edebilmesini sagˆlamak,
5. Mimari tasarım su¨recinin ve sonucunun anlas¸ılabilir bir s¸ekilde ifadesi ic¸in gereken temsil arac¸larının kullanımının gelis¸tirilmesini sagˆlamak.

Dersin Tanımı

C¸ok boyutlu tasarım problemleri ve kentsel bagˆlamda meka^nsal c¸o¨zu¨mler gelis¸tirilmesi, mimarlıgˆın toplumsal ve ku¨ltu¨rel katmanları, tasarımın yer, bagˆlam, program, mekan, kimlik, temsiliyet konuları ile tartıs¸ılması, mimarinin gelis¸mis¸ yapım ve u¨retim teknolojileri ile ilis¸kilendirilerek ele alınması, dijital tasarım yo¨ntem ve arac¸larının tasarım su¨recinde kullanılması; c¸ok yo¨nlu¨ temsil ortamlarına hakim olabilme yetisinin gelis¸tirilmesi.

Koordinatörleri
Gülçin Pulat Gökmen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023