Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4902 - Diploma Projesi
 

MIM 4902 - Diploma Projesi

Dersin Amaçları

Verilen proje konusunun bireysel bir çalışmayla “tema”, “yer/kent, tarih/bellek ve
küresel dinamikler”, “ekolojik, toplumsal, kamusal ve özel meseleler”, “teknolojik ve
kültürel imkanlar” dikkate alınarak bir “gelecek vizyonu” dahilinde geliştirilmesi. Gerekli
tüm “araştırma, temsil-tasarım” çalışmaları yapılarak, “mimarlık disiplini ve ötesi”
edinilen tüm birikimlere başvurularak proje konusunun bir “mimari fikir, program,
mekansal düzenleme” ve “proje” haline getirilmesi. Nihayetinde, jüri oturumlarının
eleştirel potansiyelleri de kullanılarak, projenin “eleştirel-yaratıcı, yenilikçi” bir diploma
projesi olarak tamamlanması.

Dersin Tanımı

Development of given project subject by taking care of “theme”, “site/city,
history/memory and global dynamics”, “ecologic, social, public and private issues”,
“technologic and cultural potentials” and “future visions”. Design and presentation of
the project by making all necessary “research, design and representation works”, by
applying all gained “knowledge of architecture discipline and its sub-topics”, and then
development of the project as an “architectural idea, program and spatial
configuration” by also taking care of the critical potentials of the jury sessions. Finally,
completing the project as a “critical and creative, new” diploma project

Koordinatörleri
Nesip Ömer Erem
Ahmet Türel
Erenalp Büyüktopcu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023