Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 208E - Yapısal Analiz ve Tasarım I
 

MIM 208E - Yapısal Analiz ve Tasarım I

Dersin Amaçları

1. Denge, stabilite, izostatiklik ve hiperstatiklik gibi temel yapı analizi kavramlarınınanlaşılması.
2. Sistem davranışlarının, sistemin iç kuvvet diyagramlarının incelenerek belirlenmesininöğrenilmesi.
3. Mekaniğin bazı temel ilkelerinin ve bunların yapı analizinde kullanılmalarınınanlaşılması.
4. Kuvvet ve yerdeğiştirme yöntemlerinin yapıların analizinde kullanılmalarınınöğrenilmesi.
5. Yapı malzemesi olarak çeliğin davranış özelliklerini ve üstün/zayıf yönlerini öğretmek.
6. Çelik birleşim elemanlarını ve birleişim hesaplarını yapma becerisini kazandırmak.
7. Çekme ve eğilme elemanlarının hesap ilkelerini öğretmek.
8. Basınç elemanlarının tasarımını ve hesap yöntemlerini öğretmek.
9. Çelik kafes sistemlerin düzenlenmesi ve hesap yöntemlerini öğretmek.
10. Çok katlı çelik yapıların düzenleme esaslarını öğretmek ve örneklerle pekiştirilmesi.

Dersin Tanımı

Ders kapsamında izostatiklik ve hiperstatiklik kavramı, izostatik sistemlerde (mafsallı sürekli kirişler, üç mafsallı çerçeve ve kemerler) iç kuvvet dağılımının belirlenmesi, büyük açıklıklı yapılarda kafes sistem tasarımı, düşey ve/ya da yatay yükler etkisindeki kiriş ve çerçeve sistemlerde deformasyon hesabı, hiperstatik sistemlerde iç kuvvet dağılımının belirlenmesi ve taşıyıcı sistem tasarımında dikkat edilmesi gereken kurallar çeşitli yapı örnekleri ele alınarak işlenmekte olup dönem sonunda öğrencilerin mimari projelerinde kolon, kirişlerden oluşan çerçeve sistemleri esas alarak düzenli bir taşıyıcı sistem kurgusunu yaklaşık enkesit boyutlarıyla oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında ayrıca çeliğin yapı malzemesi olarak özellikleri, çelik yapılarda kullanılan kesit şekilleri, Yük ve Dayanım Katsayılarına/Güvenlik Katsayılarına Göre Tasarım, Çekme, Basınç ve Eğilme Elemanlarının Tasarımı, Birleşim Elemanlarının Tasarımı (Mafsallı ve Moment Aktaran Birleşimler), Kafes Sistemlerin Tasarımı, Çerçeve Sistemler, Döşeme Sistemleri, Düşey ve Yatay Düzlemlerde Stabilite Elemanlarının Düzenlenmesi, Kompozit Yapı Sistemleri, Çelik Yüksek Yapılar işlenmekte olup dönem sonunda öğrencilerin mimari projelerinde çelik strüktür elemanları ile bir taşıyıcı sistem kurgusu oluşturabilmesi amaçlanmaktadır.

Koordinatörleri
Gülseren Erol Soyöz
Halet Almıla Büyüktaşkın
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023