Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 121E - Proje II_2022-2023 Yaz Dönemi
 

TES 121E - Proje II_2022-2023 Yaz Dönemi

Dersin Amaçları

1. Yaratıcı düşünme ve problem çözme yetisinin geliştirilmesi,
2. İnsan, mekan, nesne, ürün, çevre ilişkilerinin doğa, kültür ve teknoloji bağlamında
algılanması, araştırılması, yorumlanması ve analizi.
3. Sistemli, sezgisel ve deneysel planlama/tasarım yaklaşımlarının uygulamalı olarak
tanıtılması
4. Temel kavram ve kuram bilgisinin geliştirilmesi.
5. Yöntem ve teknik ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi.
6. Planın geliştirilmesi ve ürün, nesne ve mekan tasarımında işlev, biçim ve malzeme
ilişkilerinin kurulması

Dersin Tanımı

Tasarım, planlama, analiz, araştırma, soyutlama, kavramsallaştırma, yorumlama, sistemleştirme, kompozisyon, yapım, üretim, deney; İnsan-doğa-kültür ilişkileri ve çevre bağlamı; Çağdaş sanat ve tasarım kuramları ve kavramları; Felsefi, etik, estetik, hukuki ve sosyal bağlamda planlama ve tasarım; Tasarım ve planlamada temsil; Sosyal ve kentsel dinamikler bağlamında kentsel mekân deneyimi; Mekânsal deneyim ve bedensel duyum; Biçim-işlev bağlamında kullanıcı deneyimi; Ölçek;Yapı, yapım, malzeme ilişkileri; Katılımcı tasarım/planlama; Sürdürebilirlik; Evrensel Tasarım; Mekan/Ürün kimliği; Ergonomi ve antropometri; Kütle, hareket, doku, renk ve ışık konularında deneysel çalışmalar; Strüktür, anlam, işlev, kimlik üzerine algılama, değerlendirme ve ifade edebilme

Koordinatörleri
Sevil Yazıcı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024