Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 223 - Arazi Kullanım Planlaması
 

SBP 223 - Arazi Kullanım Planlaması

Dersin Amaçları

Bu ders, küçük bir yerleşim alanına odaklanarak, arazi kullanımı planlamasına bir giriş sağlamak üzere tasarlanmıştır. Arazi kullanım planlarının temel bileşenleri hakkında veri ve bilgi toplamak ve analiz etme konusunda deneyim kazanacaktır.

Dersin Tanımı

Arazi kullanım planlaması, yerel yönetimler için doğal, yapay ve sosyo ekonomik çevrenin ihtiyaçlara göre planlamasında ve tasarımında kullanılan anahtar bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu yönü ile topluma direk olarak ulaşan etkileri bulunmaktadır. Kent plancıları ve tasarımcılar, çevresel sistemler, politik ve ekonomik güçlerle ilgili tüm değişim ve gelişmeleri arazi kullanım planlamasına yansıtma görevleri bulunmaktadır. Plancılar ve tasarımcılar gelecek arazi kullanımı veya kent planı için ortak bir vizyon oluşturma sürecinde bilgi birikimlerini, teknik ve siyasi becerilerini, problem çözme, yaratıcılık yetilerini kullanarak çözüm aramaktadırlar.

Koordinatörleri
Mehmet Ali Yüzer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024