Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 223 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arazi Kullanım Planlaması
İngilizce Land Use Planning
Dersin Kodu
SBP 223 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ali Yüzer
Dersin Amaçları Bu ders, küçük bir yerleşim alanına odaklanarak, arazi kullanımı planlamasına bir giriş sağlamak üzere tasarlanmıştır. Arazi kullanım planlarının temel bileşenleri hakkında veri ve bilgi toplamak ve analiz etme konusunda deneyim kazanacaktır.
Dersin Tanımı Arazi kullanım planlaması, yerel yönetimler için doğal, yapay ve sosyo ekonomik çevrenin ihtiyaçlara göre planlamasında ve tasarımında kullanılan anahtar bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu yönü ile topluma direk olarak ulaşan etkileri bulunmaktadır. Kent plancıları ve tasarımcılar, çevresel sistemler, politik ve ekonomik güçlerle ilgili tüm değişim ve gelişmeleri arazi kullanım planlamasına yansıtma görevleri bulunmaktadır. Plancılar ve tasarımcılar gelecek arazi kullanımı veya kent planı için ortak bir vizyon oluşturma sürecinde bilgi birikimlerini, teknik ve siyasi becerilerini, problem çözme, yaratıcılık yetilerini kullanarak çözüm aramaktadırlar.
Dersin Çıktıları - Planlamanın doğasını ve toplumdaki ihtiyacını anlar,
- Planlamada temel ilkeleri ve farklı planlama görevleri arasındaki ilişkileri (mekansal planlama, bölgesel planlama ve arazi kullanım planlaması) bilir;
- Arazi kullanım planlamasının doğasını ve amaçlarını açıklayabilir,
- Planlama ilkeleri ve arazi kullanım planlama yöntemlerini bilir ve bunları belirli problemleri çözmek için uygulayabilir,
- Arazi kullanım planlamasının teknik, ekonomik, yasal, sosyal ve ekolojik özelliklerini anlar ve bunu açıklayabilir,
- Arazi kullanım sorunlarını tanımlayabilir, analiz edebilir ve gelecek arazi kullanım senaryosu oluşturabilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar TEMEL KAYNAKLAR
• Text Book 1: Kaiser, E. J., Godschalk, D. R. and Chapin, F. S., ‘Urban Land Use Planning’, Urbana, University of Illinois Press, 4th ed., 1995.
• Text Book 2: Chapin, F. S., ‘Urban Land Use Planning, Urbana, University of Illinois Press, 2th ed. 1965.
DİĞER KAYNAKLAR
• Anas, A. (1982). Residential Location Markets and Urban Transportation. New York: Academic Press.4555
• Anas, A. (1985). "Dynamic Forecasting of Travel Demand, Residential Location and Land Development, "Papers of the Regional Science Association. 56, 37-58.
• Aydemir, Şinasi; Erkonak Aydemir, Saliha; Şen Beyazlı, Dilek; Ökten, Nermin; Öksüz, Ahmet Melih; Sancar, Cenap; Özyaba, Murat; Aydın Türk, Yelda, (2004), “Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı“, Akademi Kitabevi; Trabzon, ISBN: 9789759539675.
• B. Needham. How Cities Work. Pergamon Press. UK. 2002.
• B. Needham. How Cities Work. Pergamon Press. UK. 2002.
• Baer, William C. "General Plan Evaluation Criteria: An Approach to Making Better Plans." Journal of the American Planning Association 63, no. 3 (Summer 1997): 329-344. Would you know a good plan if you saw one?
• Baer, William C. "General Plan Evaluation Criteria: An Approach to Making Better Plans." Journal of the American Planning Association 63, no. 3 (Summer 1997): 329-344.
• Baer, William C. "General Plan Evaluation Criteria: An Approach to Making Better Plans." Journal of the American Planning Association 63, no. 3 (Summer 1997): 329-344.
• Barra, T. (1989). Integrated Land Use and Transport Modelling. Cambridge: Cambridge University Press4.
• Beatley, Timothy. Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and Planning. Island Press. 2010.
• Ben-Joseph, Eran. "The Future of Standards and Rules in Shaping Place: Re-engineering the Urban Genetic Code." ASCE Journal of Urban Planning and Development, June 2004.
• Ben-Joseph, Eran. "The Future of Standards and Rules in Shaping Place: Re-engineering the Urban Genetic Code." ASCE Journal of Urban Planning and Development, June 2004.
• Berkowitz, Ellen. "Toward a New Discourse on Mixed-Use Development." Urban Land 65, no. 1 (January 2006): 99-101.
• Birkin, M., A.G. Wilson (1986) "Industrial location models: A rewiev and an integrating framework" Environment and Planning A. 18, 175-205
• Blaesser, Brian, W. "Growth Management: A Developer's Perspective." Development Magazine XXIX, no. 3: 6 and 76.
• Buy at Amazon Glazer, Nathan. "The Public's Image of the Profession." In The Profession of City Planning: Changes, Images, and Challenges 1950-2000. Edited by Lloyd Rodwin, and Bish Sanyal. Center for Urban Policy Research, Rutgers, New Brunswick, N.J., 2000, pp. 224-230. ISBN: 9780882851655.
• Buy at Amazon Szold, Terry. "Merging Place-Making and Process in Local Practice." In The Profession of City Planning: Changes, Images, and Challenges 1950-2000. Edited by Lloyd Rodwin, and Bish Sanyal. Center for Urban Policy Research, Rutgers, New Brunswick, N.J., 2000, pp. 36-42. ISBN: 9780882851655.
• Christopher Alexander, S.Ishikava, M.Silverstein, A Pattern Language. Oxford University Press. 1997.
Garvin, Alexander. "Land Use Regulations." Chapter 16 in The American City: What Works, What Doesn't. McGraw-Hill, 2002, pp. 356-372.
• Currid, Elizabeth. "How Art and Culture Happen in New York." Journal of the American Planning Association 73, no. 4, (Autumn 2007): 454-467.
• De Chiara & Koppelman. Urban Planning and Design Criteria, Reinhold Publishing Co. 1996.
• De Chiara & Koppelman. Urban Planning and Design Criteria, Reinhold Publishing Co. 1996.
• Dinola, Ralph, and Shum-Miller, Katrina. "Getting Behind the Wheel." Urban Land, no. 6 (June 2006): 70-75. Green buildings and sustainability create market advantage.
• Downs, Anthony. "Break Down Those Barriers." Planning (October 2005): 20-23.
• Downs, Anthony. "Smart Growth: Why We Discuss It More Than We Do It." Journal of the American Planning Association 71, no. 4 (Autumn 2005): 367-378.
• Downs, Anthony. "Smart Growth: Why We Discuss It More Than We Do It." Journal of the American Planning Association 71, no. 4 (Autumn 2005): 367-378.
• Duerksen, Chris. "Saving the World Through Zoning." Planning (January 2008): 28-30. (This resource may not render correctly in a screen reader.PDF)
• Ersoy, Melih, (2012), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Ninova Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 9786058844421.
• Forrester, J.W. (1969) Urban Dynamics , Cambridge: MIT Press.
• Godschalk, David. "Land Use Planning Challenges: Coping With Conflicts in Visions of Sustainable Development and Livable Communities." Journal of the American Planning Association 70, no. 1 (Winter 2004): 5-13.
• Godschalk, David. "Land Use Planning Challenges: Coping With Conflicts in Visions of Sustainable Development and Livable Communities." Journal of the American Planning Association 70, no. 1 (Winter 2004): 5-13.
• Goodman, W.I. and E.Freund. Principles And Practice Of Urban Planning. City Manager Association. Washington, 2004.
• Goodman, W.I. and E.Freund. Principles And Practice Of Urban Planning. City Manager Association. Washington, 2004.
• Groc, Isabelle. "Keep Your Footprint Out of My Backyard." Planning (January 2007): 32- 35. Vancouver's eco-density initiative described.
• Groc, Isabelle. "Keep Your Footprint Out of My Backyard." Planning (January 2007): 32- 35.
• Haas, Tigran. Sustainable Urbanism and Beyond: Rethinking Cities for the Future. Rizzoli. New York. 2012.
Talen, Emily, and Cliff Ellis. "Beyond Relativism: Reclaiming the Search for Good City Form." Journal of Planning Education and Research 22, no. 1 (2002): 36-49.
• Handy, Susan. "The Road Less Driven." Journal of the American Planning Association 72, no. 3 (Summer 2006): 274-278.
• Harvey, David (1973), Çev. Moralı, Mehmet (2009), “Sosyal Adalet ve Şehir”, Üçüncü Basım, Metis Yayınları, İstanbul, ISBN-13:978-975-342-383-0.
• Harvey, David, Çev. Temiz Ayşe Deniz (2013), “Asi Şehirler, Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru”, Metis Yayınları, İstanbul, ISBN-13: 978-975-342-908-5.
• Hinshaw, Mark, and Brian Vanneman. "The Supermarket as a Neighborhood Building Block." Planning (March 2010): 28-31.
• https://morfikirler.com/gecmisten-gunumuze-iletisim-araclari/
• Information Resources Management Association. Regional development: concepts, methodologies, tools and applications [electronic resource] / Hershey, Pa.: IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), 2012.
• Isard, Walter . Location and space-economy : a general theory relating to industrial location, marketareas, land use, trade, and urban structure, Cambridge : M.I.T Press, 1956
• Jacobs, Allan B. "Making Great Streets." Chapter 4 in Great Streets. MIT Press, 1993, pp. 269-308.
• Jacobs, Harvey M., and Kurt Paulsen. "Property Rights: The Neglected Theme of 20th-Century American Planning." Journal of the American Planning Association 75, no. 2 (Spring 2009): 134-143.
• Jacobs, Harvey M., and Kurt Paulsen. "Property Rights: The Neglected Theme of 20th-Century American Planning." Journal of the American Planning Association 75, no. 2 (Spring 2009): 134-143.
• Jud, G.D. (1980) "The Effects of Zoning on Single-Family Residential Propertiy Values: Charlotte, North Carolina, Land Economics. 56, 2, 142-154.
• Kain, J.F. ve W.C. Apgar (1985) Housing and Neighborhood Dynamics: A Simulation Study. Cambridge: Harvard University Press.
• Kaiser, Edward J., and David R. Godschalk. "Twentieth Century Land Use Planning: A Stalwart Family Tree." Journal of the American Planning Association 61, no. 3 (Summer 1995): 365-384. A positive assessment.
• Kaiser, Edward J., and David R. Godschalk. "Twentieth Century Land Use Planning: A Stalwart Family Tree." Journal of the American Planning Association 61, no. 3 (Summer 1995): 365-384.
• Kaiser, Edward J., and David R. Godschalk. "Twentieth Century Land Use Planning: A Stalwart Family Tree." Journal of the American Planning Association 61, no. 3 (Summer 1995): 365-384.
• Kreisler, Barbara. "Moving Beyond Green." Urban Land 65, no. 6 (June 2006): 76-81. A more holistic approach.
• Krieger, Alex. "Beyond the Rhetoric of Smart Growth." Architecture 88, no. 6 (June 1999): 53.
• Krueckeberg, D.A. (1974), Urban Planning Analysis: Methods and Models. New York: John Wiley.
• Lefebvre, Henri (1967), Çev. Ergüden, Işık (2015), “Şehir Hakkı”, Sel Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-570-776-1.
• Lefebvre, Henri (1970)., Çev. Sezer, Selim (2017), “Kentsel Devrim”, 5. Baskı, Sel Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-975-570-616-0
• Lefebvre, Henri, Çev. Ergüden, Işık (2014), “Mekanın Üretimi”, 4. Baskı, Sel Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-975-570-676-4.
• Lewis Keeble. Principles and Practice of Town And Country Planning. Estate Gazette Ltd. London, 1995.
Stuart Chapin. Urban Land-Use Planning. University of Carolina Press. 1998.
• Lewis, Paul G., and Mark Baldassare. "The Complexity of Public Attitudes Toward Compact Development." Journal of the American Planning Association 76, no. 2 (Spring 2010): 219-237.
• Lewis, Paul G., and Mark Baldassare. "The Complexity of Public Attitudes Toward Compact Development." Journal of the American Planning Association 76, no. 2 (Spring 2010): 219-237.
• Lynch, Kevin. "The Image of the Environment." In Image of the City. The MIT Press, 1960.
Neuman, Michael. "The Compact City Fallacy." Journal of Planning Education and Research 25, no. 1 (2005): 11-26.
• McCann, Barbara. "Complete the Streets!" Planning (May 2005): 18-23.
• Merrifield, Andy,; Negri, Antonio; Bayat, Asef; Harvey, David; Wacquant, Loic; Amoros, Miguel; Torlak, Soner (2014), “Mekan Meselesi”, Tekin Yayınevi, İstanbul.
• Mitchell, R. and C. Rapkin (1954) Urban Traffic: A Function of Land Use , New York: Columbia University Press.
• Mukhija, Vinit, Lara Regus, Sara Slovin, and Ashok Das. "Can Inclusionary Zoning be an Effective and Efficient Housing Policy? Evidence from Los Angeles and Orange Counties." Journal of Urban Affairs 32, no. 2 (2010): 229-252.
• Nasar, Jack L. "Does Neotraditional Development Build Community?" Journal of Planning Education and Research 23, no. 1 (Fall 2003): 58-68.
• Neuman, Michael. "Does Planning Need the Plan?" Journal of the American Planning Association 64, no. 2 (Spring 1998): 208-220.
• Neuman, Michael. "Does Planning Need the Plan?" Journal of the American Planning Association 64, no. 2 (Spring 1998): 208-220.
• Neuman, Michael. "Does Planning Need the Plan?" Journal of the American Planning Association 64, no. 2 (Spring 1998): 208-220.
• Neuman, Michael. "The Compact City Fallacy." Journal of Planning Education and Research 25, no. 1 (2005): 11-26.
• Nyren, Ron. "Creating Temporary Landscapes on Empty Sites." Urban Land 66, no. 4 (April 2007): 140-141.
Rishbeth, Clare. "Ethnic Minority Groups and the Design of Public Open Space: An Inclusive Landscape?" Landscape Research 26, no. 4 (2001): 351-366.
• Oppenheim, N. (1980) Applied Models in Urban and Regional Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
• Papsidero, Vince, and Linda LaCloche. "Thinking and Acting Outside the Box." Planning (May 2008): 43-46.
• Peter Katz. The New Urbanism: Towards an Architecture of Community. McGraw Hill 1994.
Culbertson, Kurt. "Fixing the Strip." Planning. (May/June 2010): 38-41.
• Planners Web
• Punter, John. "Developing Urban Design as Public Policy: Best Practice Principles for Design Review and Development Management." Journal of Urban Design 12, no. 2 (2007): 167-202.
• Salvesen, David. "The Making of Place." Urban Land 61, no. 7 (July 2002): 36-41.
• Schellinger, David, and Sharon Priest. "Getting Streetscape Design Right." Planning (June 2006): 44-49.
Editors Lena Hatzelhoffer, Kathrin Humboldt, Michael Lobeck, Claus-C. Wiegamdt; [translation: Lynne Kolar-Thompson], (2012), “Smart city in practice : converting innovative ideas into reality : evaluation of the T-City Friedrichshafen”, Jovis, Berlin.
• Schuetz, Jenny, Rachel Meltzer, and Vicki Been. "31 Flavors of Inclusionary Zoning: Comparing Policies from San Francisco, Washington, DC, and Suburban Boston." Journal of the American Planning Association 75, no. 4 (Autumn 2009): 441-456.
• Shearer, Alan W., David A. Mouat, Scott D. Bassett, Michael W. Binford, Craig W. Johnson, Justin A. Saarinen, Alan W. Gertler and Julide Koracin. Land use scenarios : environmental consequences of development. CRC Press. Taylor&Francis Group.2009.
• Shearer, Alan W.; Mouat, David A.; Bassett, Scott D.; Binford, Michael W.; Johnson, Craig W.; Saarinen, Justin A.; Gertler, Alan W.; Koracin, Julide; Shearer, Allan W, Land use scenarios : environmental consequences of development, Boca Raton, CRC Press, (2009).
• Shearer, J.L. ve B.T. Kulakowski (1990). Dynamic Modelling and Control of Engineering, Systems, New York: Macmillan Publishing Company.
• Smart Growth Online
• Smart Growth/Smart Energy Toolkit
• Smith, Mark Rodman. "Planning Densification." Urban Land 68, no. 6 (June 2009): 80-83.
• Snyder, Ken. "Putting Democracy Front and Center." Planning (July 2006): 24-29.
• Sprawl Watch Clearinghouse
• Strauss, Mark E., and Lawrence M. Rosenbloom. "Making TOD Real." Urban Land 63, no. 5 (May, 2004): 14; 17.
• Talen, Emily. "Design by the Rules: The Historical Underpinnings of Form-Based Codes." Journal of the American Planning Association 75, no. 2 (Spring 2009): 144-160.
• Tarnay, Stella, and Ed McMahon. "Toward Green Urbanism." Urban Land 64, no. 6 (June 2005): 54-59.
Thomas, June. "Neighborhood Planning: Uses of Oral History." Journal of Planning History 2, no. 1 (February 2004): 50-70.
• Taylor, Brian D. "Putting a Price on Mobility: Cars and Contradictions in Planning." Journal of the American Planning Association 72, no. 3 (Summer 2006): 279-284.
• Tekeli, İlhan. The development of the Istanbul metropolitan area: Urban administration and planning. IULA. 1994.
• Tumlin, Jeffery, and Adam Millard-Ball. "How to Make Transit-Oriented Development Work." Planning (May 2003): 14-19.
• Turel, A. (1979) "A Study of Housing and Residential Location in Ankara", Doktora Tezi, London School of Economics, London.
• Wilson, A.G. (1974), Urban and Regional Models in Geography and Planning, New York: John Wiley
• Yüzer M.A. (2001) Şehirsel Yerleşmelerde Fractal ve Hücresel Otomata Yöntemi İle Gelişme Alanlarının Belirlenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul,
• Yüzer, A. Ş. Yerleşmelerde Sanayi Alanları Yer Seçimi Eğilimi Alan Tahsisleri Ve Yeni Düzenleme Stratejileri İstanbul Örneği, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024