Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 306 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehircilik ve İmar Hukuku
İngilizce Urbanism and Planning Law
Dersin Kodu
MIM 306 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 1 3 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Turgay Kerem Koramaz
Dersin Amaçları Mimarlık uygulamalarının başarısı, bu çalışmaların yer aldığı şehirsel çevrenin özelliklerinin, bu çevreyi oluşturan öğelerin, bina ölçeği ile şehir ölçeği arasındaki ilişkilerin, etkileşimin doğru biçimde anlaşılmasına bağlıdır. Bu ders kapsamında; öğrencilere şehirsel ölçek ve şehir planlama süreçleri ile mimari ölçek ilişkilerinin ve şehir planlama ile ilgili yasal mevzuatın tanıtılması amaçlanmaktadır. Derse bağlı ödev çalışmasında, tarihi çevreden ve diğer şehirsel alanlardan örnek alanlar üzerinde seçilen şehirsel mekân öğeleri ve şehirsel doku analizi, problem tanımlama, öncelikleri belirleme, senteze ulaşma, seçenekli düşünme ve tasarım önerileri geliştirme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Tanımı Şehir planlama süreci ve tarihsel gelişimi, şehirlerdeki farklı aktivite alanlarının tanımlanması, yerleşme yoğunluklarının belirlenmesi, şehirsel mekân dokusunun oluşumunun irdelenmesi, şehir planlama mevzuatı, şehirsel tasarım ve mimarlık ölçeğindeki çalışmaların ilişkilendirilmesidir.
Dersin Çıktıları 1. Çalışma alanlarının ve grupların belirlenmesi; kentsel çevreye yönelik sosyal, ekonomik, doğal ve yapılı çevre bileşenlerinin tanımlanması.
2. Kentsel çevreye yönelik sosyal, ekonomik, doğal ve yapılı çevre bileşenlerinin tanımlanması (Literatür taraması, ikincil kaynak araştırması, saha gezisi bulguları)
3. Planlama ve kentsel tasarım probleminin belirlenmesi
4. Tanımlanan probleme yönelik incelemelerin farklı görselleştirme ve anlatım teknikleriyle aktarılması
5. Planlama ve kentsel tasarım çözüm önerileri / uygulama araçları
Önkoşullar Yarıyıl içi notunun 100 üzerinden en az 40 olması gerekmektedir.
Teorik derse iki ders gününden (8 saatten) fazla devamsızlık yapılamaz, aksi durumda öğrenci VF kabul edilir.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024