Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311E - Kentsel Gelişim Planlaması
 

SBP 311E - Kentsel Gelişim Planlaması

Dersin Amaçları

Kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-
ekonomik ve ekolojik boyutları dikkate alarak kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını
oluşturmaktadır.

Dersin Tanımı

Yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe
yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
? Alternatif gelişme seçenekleri üzerinde değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun
mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme,
? Planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik
stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme,
? Mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilerle ilişkili arazi kullanım kararlarını üretme,
? Farklı planlama ölçek ve kapsamları arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme, konuları
proje kapsamında öne çıkmaktadır.

Koordinatörleri
Elif Alkay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024