Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Gelişim Planlaması
İngilizce Project V
Dersin Kodu
SBP 311E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Alkay
Dersin Amaçları Kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-
ekonomik ve ekolojik boyutları dikkate alarak kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını
oluşturmaktadır.
Dersin Tanımı Yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe
yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
? Alternatif gelişme seçenekleri üzerinde değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun
mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme,
? Planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik
stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme,
? Mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilerle ilişkili arazi kullanım kararlarını üretme,
? Farklı planlama ölçek ve kapsamları arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme, konuları
proje kapsamında öne çıkmaktadır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024