Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje VI
İngilizce Architectural Design VI
Dersin Kodu
MIM 312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Tan Kamil Gürer
Dersin Amaçları Karmaşık tasarım problemlerinin çözümlerinin araştırılma sürecinde uygun tasarım stratejilerinin geliştirilmesi ve çözüme ulaşmayı sağlayacak tasarım araçlarının seçilmesi/uyarlanması dersin temel amaçlarından biridir. Dinamik kentsel bağlamda geliştirilmesi beklenen ileri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin elde edilmesi ve kavramsal/fiziksel/mekansal özelliklerinin çoklu-ortam temsilleri olarak sunulması dersinin diğer amaçlarını tarifler.
Dersin Tanımı Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan veri toplama, analiz, program geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; tasarımın belirleyicisi yer, program, mekan, kimlik, temsiliyet konularını karmaşık bir tasarım durumu çerçevesinde tartışma ve özelleştirme; mimarinin strüktür, bina sistemleri, detay geliştirme gibi bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin geliştirilmesi; karmaşık kentsel dokuda çözümlerin üretilmesi yetisinin kontrolü.
Dersin Çıktıları A-İleri mimari tasarım yetilerinin kazandırılması/
B-Karmaşık kentsel dokulara ilişkin veri toplama, araştırma ve aktarma/
C-Disiplinlerarası bir kesişme alanında tariflenen tasarım problemlerinin uygun tasarım stratejileri ile mimarlık nesnesi olarak çözümlenmesi/
D-İleri mimari tasarım koordinasyonu/E-Mimari tasarımda ileri teknoloji ve malzeme olanaklarının araştırılması/
F-Geliştirilen mimari çözüm/nesneye ilişkin bilginin gelişmiş çoklu ortam temsilleri olarak ifadesi.
Önkoşullar MIM 311 MIN DD veya MIM 311E MIN DD veya MIM 351 MIN DD veya
MIM 351E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Havik, K., (2012) Urban Literacy, A Scriptive Approach to the Experience, Use, and Imagination of Place, TU Delft
Moughtin, C., (2003) Urban Design: Street and Square, Architectural Press, , Amsterdam
Gao, A., (eds), (2010) Public Square Landscape, Design Media Pub., Hong Kong
Backe-Hansen, M., (2013) Historic streets and squares: the secrets on your doorstep, The History Press
Calabi, D., (2016) The market and the city: square, street and architecture in early modern Europe, Taylor and Francis, London
Kostof, S., (1992) The city assembled: the elements of urban form through history, Little, Brown, Boston
Krier, R., (1979) Urban Space, Rizzoli
Alexander, C., A (1977) Pattern Language: Towns. Buildings. Construction, Oxford University Press, New York
Moudon, A.V. (1997) `Urban morphology as an emerging interdisciplinary field', Urban Morphology vol. 1 pp. 3-10
Whitehand, J.W.R. (2001) `British urban morphology: the Conzenian tradition', Urban Morphology vol. 5 no. 2 pp. 103-109
Kostof, S. (1991) The city shaped Thames and Hudson, London
Petruccioli, A. (ed.) (1998) Typological process and design theory Aga Khan Program for Islamic Architecture, Harvard and MIT
Ford, L.R. (2000) The spaces between buildings Johns Hopkins University Press, Baltimore
Moneo, R. (1978) On Typology, Oppositions, 13, MIT Press
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024