Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 317 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bölge Bilimi ve Planlama
İngilizce Regional Science and Planning
Dersin Kodu
SBP 317 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Amaçları Ders Şehir ve Bölge Planlama lisans öğrencilerinin,
- Yerleşimlere bölgesel ölçekten bakmanın gereği ve önemini;
- Bölgenin değişen anlamını;
- Bölge biliminin kapsamı ve yaklaşımını;
- Temel bölgesel gelişme kuramlarını,
- Bölge planlama ve bölgesel politikaların süreç içinde değişimi ve etkilerini öğrenmesini amaçlamaktadır.
Dersin Tanımı Bölgesel bakış ve düşünce, yüzyıldan fazladır gelişme coğrafyasının merkezinde yer almaktadır. Bölge tanımları amaca göre değişiklik gösterse de bölge, ulusal ve yerel arasında ilişkiyi sağlayan bir ölçek ve kapsam olarak öne çıkmaktadır.
Bölgesel kalkınma, bölgenin değişen anlamı ve önemi, bölgelerarası dengesizlikler, içsel büyüme, yığılma ekonomileri, yenilik ve bölgesel gelişme, bölgesel yönetişim, sürdürülebilir bölgesel gelişme, bölgesel analiz yöntemleri ve bölgesel politikalar, ders kapsamında işlenecek konulardır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Dersin yürütülüşü ve beklenenler:
• Dersin, dokümanları ve duyuruları aynı zamanda Ninova üzerinden takip edilebilir.
• Dersin başarı değerlendirmesine, yıl içi ve yıl sonu sınavı dışında, ders programında belirlenen haftalarda quiz- kısa sınavların etkisi olacaktır.
• Öğrencilerin dersin programına göre haftalık okuma listesini takip etmesi beklenir.
• Öğrencilerin derse aktif katılımı önemlidir.
Ders Kitabı o Pike A,A. Rodriguez Pose, J. Tomaney (2017), Local and Regional Development, Routledge, Second edition.
o Capello, R. ve Nijkamp, P., (2009). Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar, Cheltenham, UK, p.354-373.
Diğer Referanslar o Soja, E.W., (2009) Regional Planning and Development Theories, Elsevier
o Eraydin, A., (2006). Değişen Mekan/ Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış:1923-2003, s.25-67, Dost Kitabevi, Ankara.
o Tekeli, İ., (2008). Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, p. 88-104.
o Dinler, Z., (2001). Bölgesel İktisat, s.98-142, Uludağ Üniversitesi Yayınları.
o Filiztekin, A., (2008). Türkiye’de Bölgesel Farklar ve Politikalar, s.17-27, TÜSİAD.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024