Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje V (Mekansal Planlama ve Kentsel Gelişme)
İngilizce Project V
Dersin Kodu
SBP 311E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Amaçları Kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo- ekonomik ve ekolojik boyutları dikkate alarak kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç ile,
• Yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
• Alternatif gelişme seçenekleri üzerinde değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme,
• Planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme,
• Mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilerle ilişkili arazi kullanım kararlarını üretme,
• Farklı planlama ölçek ve kapsamları arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme, konuları projekapsamında öne çıkmaktadır.
Dersin Tanımı Şehirsel değişim ve gelişme dinamiklerinin bölgesel kapsamda ele alınması; bölgesel ve kentsel ölçekteki sosyo-ekonomik, doğal ve yapılaşmış çevre verilerinin toplanması, verilerin analizi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin sentezi, senaryo alternatiflerinin geliştirilmesi, kentsel değişimi ve gelişimi yönlendirecek ilke, strateji ve politikaların belirlenmesi, yasal, yönetimsel ve kurumsal çerçevenin irdelenmesi, kentsel gelişim planının seçenekli olarak hazırlanması.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024