Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 306 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehircilik ve İmar Hukuku
İngilizce URBANISM AND PLANNING LAW
Dersin Kodu
MIM 306 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 1 3 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ali Yüzer
Dersin Amaçları Mimarlık uygulamalarının başarısı, bu çalışmaların yer aldığı şehirsel çevrenin özelliklerinin, bu çevreyi oluşturan öğelerin, bina ölçeği ile şehir ölçeği arasındaki ilişkilerin, etkileşimin doğru biçimde anlaşılmasına bağlıdır. Bu ders kapsamında; öğrencilere şehirsel ölçek ve şehir planlama süreçleri ile mimari ölçek ilişkilerinin ve şehir planlama ile ilgili yasal mevzuatın tanıtılması amaçlanmaktadır. Derse bağlı ödev çalışmasında, tarihi çevreden ve diğer şehirsel alanlardan örnek alanlar üzerinde seçilen şehirsel mekân öğeleri ve şehirsel doku analizi, problem tanımlama, öncelikleri belirleme, senteze ulaşma, seçenekli düşünme ve tasarım önerileri geliştirme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Tanımı Tarihi çevreden ve diğer kentsel alanlardan seçilen örnek bölgelerin, potansiyeller, kısıtlar, sorunlar, olanaklar çerçevesinde irdelenmesi ve tasarım seçeneklerinin tartışılarak geliştirilmesidir.
Dersin Çıktıları Şehir planlama süreci ve tarihsel gelişimi, şehirlerdeki farklı aktivite alanlarının tanımlanması, yerleşme yoğunluklarının belirlenmesi, şehirsel mekân dokusunun oluşumunun irdelenmesi, şehir planlama mevzuatı, şehirsel tasarım ve mimarlık ölçeğindeki çalışmaların ilişkilendirilmesidir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024