Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 306 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Tarih
2. Hafta
09.10.23
4. Hafta
23.10.23
6 Hafta
06.11.23
8. Hafta
20.11.23
10. Hafta
04.12.23
12. Hafta
18.12.23
14. Hafta
01.01.24
Saat İçerik
08:30–10:30 Uygulama Semineri: Kentsel Koruma ve Planlama Doç. Dr. Engin EYÜBOĞLU
1. Hafta
02.10.23
9.00 –10:30
Dersin tanıtımı ve içeriğinin aktarılması
Prof. Dr. Turgay Kerem KORAMAZ
Ders: Hukukun Dalları, Türk Hukuk Sistemi İçinde İmar Hukukunun 10:30–12:30 Yeri, Kapsamı, Uygulama Alanı
Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK
10:30–12:30
Ders: Türk Plan Sisteminde Ana Plan Türleri Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK
3. Hafta
16.10.23
08:30–10:30
Uygulama Semineri: Şehirsel Ulaşım Doç. Dr. Özhan ERTEKİN
10:30–12:30
Ders: Türk Plan Sisteminde Özel Amaçlı Planlar Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK
Uygulama Semineri: Kent Planlama Süreci/ Arazi Kullanım 08:30–10:30 Planlaması
Doç. Dr. Fatih EREN
10:30–12:30 Ders: Türk Planlama Sisteminde Özel Amaçlı Planlar
Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK
08:30–10:30 Ders: Yapı İzin ve Denetimi Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK

5. Hafta
30.10.23
08:30–10:30
Uygulama Semineri: Şehirsel Tasarım Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER
Ders: İmar Planlarının Uygulanması 10:30–12:30 Yapı İzin ve Denetimi
Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK
10:30–12:30
Stüdyonun Tanıtımı
Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER
7. Hafta
13.11.23
08:30–12.30
Çalışma alanlarının ve grupların belirlenmesi; kentsel çevreye yönelik sosyal, ekonomik, doğal ve yapılı çevre bileşenlerinin tanımlanması
13:00–13:30 İmar Hukuku Yarıyıl İçi Sınavı
Kentsel çevreye yönelik sosyal, ekonomik, doğal ve yapılı çevre 08:30–12.30 bileşenlerinin tanımlanması (Literatür taraması, İkincil kaynak
araştırması, saha gezisi bulguları 08:30–10.30 Ara teslim + Jüri
9. Hafta
27.11.23
08:30–12.30 Planlama ve kentsel tasarım probleminin belirlenmesi
11.00-12.30
Tanımlanan probleme yönelik incelemelerin farklı görselleştirme ve anlatım teknikleriyle aktarılması
11. Hafta
11.12.23
08:30–12.30 Planlama ve kentsel tasarım çözüm önerileri / uygulama araçları
08:30–12.30 Planlama ve kentsel tasarım çözüm önerileri / uygulama araçları Yeni Yıl
13. Hafta
25.12.23
08:30–12.30 Planlama ve kentsel tasarım çözüm önerileri / uygulama araçları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024