Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 218E - Proje IV: Strat.Plan.&Pol.Gel.
 

SBP 218E - Proje IV: Strat.Plan.&Pol.Gel.

Dersin Amaçları

Stratejik mekansal planlama yaklaşımına göre şu adımlar hedeflenmektedir;

• Belirli bir yerleşimin yerleşim sistemleri ve mekansal aşamaları, ulaşım ağları ve ilişkileri, mekan kullanımı ve sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklere ilişkin mekansal dinamiklerinin belirlenmesi,
• Sektörler arası bağlantıların ve mekansal etkilerinin belirlenmesi ve sosyal, çevresel ve ekonomik yapıyı aydınlatan sorunların ve tekniklerin belirlenmesi,
• Yasal çerçeve ile sosyal ve kurumsal yapılar dikkate alınarak vizyonların tartışılmasında stratejik karar alma yöntemlerinin kullanılması.

Proje IV, Çevre Planı ve Bölgesel Kalkınma Planı dikkate alınarak, çeşitli analiz ve değerlendirme teknikleriyle Gemlik yerleşmesi için kentsel ve bölgesel gelişme senaryoları, makroform ve ilgili kalkınma stratejilerinin tartışılmasını amaçlamaktadır.

Bu proje, öğrencilere lisans eğitimlerinde ve mesleki yaşamlarında gelecekteki projelerde kullanılabilecek Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı analiz, sentez ve değerlendirme yöntem ve teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Projede ayrıca çevresel, sosyal ve kültürel kaynakların gelecek nesillere aktarılması, koruma ve kalkınmanın dengelenmesi gibi planlama ilkeleri de dikkate alınmaktadır.

Dersin Tanımı

Yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda Proje;

• Bursa'daki yerleşme sistemleri ve hiyerarşisi açısından Gemlik'i idari bölgesi ve kırsal hinterlandıyla birlikte değerlendirmek,
• Kentsel ve bölgesel planlamada yaygın olarak kullanılan doğal, yapılaşmış ve sosyo-ekonomik çevrelerin analizlerinden elde edilen bulgularla ortaya çıkan potansiyelleri ve sorunları tartışmak,
• Çağdaş planlama yaklaşımlarında kullanılan analitik değerlendirme ve karar verme tekniklerini kullanarak kentsel ve bölgesel gelişme alternatifleri ve senaryoları üretmek,
• CBS'de sözlü, yazılı ve grafiksel anlatım teknikleri ile haritalama, değerlendirme ve yorumlama tekniklerini kullanmak.

Koordinatörleri
Rumeysa Ceylan Çalışkan
Rumeysa Ceylan Çalışkan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024