Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 351 - Mimari Proje V
 

MIM 351 - Mimari Proje V

Dersin Amaçları

Yaşam senaryosu oluşturabilme, uygun çözümler üretebilme ve kendini ifade edebilme bağlamlarında yetkinlik düzeyini arttırmak, çok boyutlu karmaşık tasarım problemlerinin çözümlerine ilişkin uygun yaklaşımları / stratejileri belirleyebilmek, öncelikli kriterleri sıralayabilmek dersin temel amaçları arasındadır. Kent bağlamında ele alınan konulara ilişkin yerin gereği senaryoya ait kavram ve kapsamlı programları geliştirmek, sistematik mekânsal kurgunun ve çözümün üretilerek en iyi şekilde farklı ortamlarda çeşitli temsil biçimleriyle sunumlarını sağlanmak dersin vazgeçilmez amaçlarını oluşturmaktadır.

Dersin Tanımı

Genel çerçevesi çizilen konular ve kent içinde bölgesi belirlenen proje alanının tanınması, belirlenmesi, analizi, kent ile olan ilişkilerinin ve kent içindeki yerinin kavranması, kullanıcılar ve özelliklerine göre senaryolar oluşturulması, kavramsal düşünce bağlamında alternatifler geliştirilmesi ve tektonik yaklaşım çerçevesinde proje gelişiminin sağlanması çalışmaları tüm dönem stüdyo çalışmalarının ana kurgusunu oluşturmaktadır. Nerede, ne zaman, neyi, neden ve kapsamlı bir nasıl soruları ile sorgulayarak; kent ve içinde oluşan yaşamı eleştirel bir yaklaşımla ele alma, kent bütünlüğünü ve ölçeğini yakalayabilme, fiziki ve sosyal çevreyi geliştiren mimari çözümler üretme, rasyonel yaşam ve kullanım alanları oluşturma, özgün ve sürdürülebilir yapısal çözümler kurgulama çabaları stüdyo pratiğinin temel yaklaşımlarıdır.

Koordinatörleri
Suat Apak
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024