Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4038 - Konut Planlaması & Tasrm Sorn
 

MIM 4038 - Konut Planlaması & Tasrm Sorn

Dersin Amaçları

Konut olgusunun daha kapsamlı anlaşılması, Konut planlama ve tasarlama evrelerinin tanıtılması, Konut tasarımında çok boyutluluğun kavranması, Dünyada ve Türkiye’de konuta ilişkin sorunların tespiti, Tasarım ve sorunların karşılıklı etkileşiminin anlaşılması.

Dersin Tanımı

Konut, tasarım alanında en sık karşılaşılan ve kullanıcılar için hayati öneme sahip bir tipolojidir. Planlama ve tasarım ölçeklerinde ele alınan konut konusunda farkındalık yaratmak dersin en temel amacını oluşturmaktadır. Konut olgusu her boyutu ile holistik bir yapı içinde ele alınmaktadır. Dünyada ve Türkiye?de konut sorununun nitelik ve nicelik yönünden kökleri, nedenleri ve giderilmesi için uygulanan yaklaşımlar dersin genel çerçevesini çizmektedir. Bu çerçevede konut gerçekleştirme sistemleri, planlama ve tasarım ilkeleri, sosyo-ekonomik ve kültürel etmenler, alt sistemler ve güvenlik bağlamında karşılaşılan sorunlar derse derinlik kazandırmaktadır.

Koordinatörleri
Suat Apak
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024