Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 211 - Mimari Proje III
 

MIM 211 - Mimari Proje III

Dersin Amaçları

Planlama ve tasarım sürecindeki diğer aktörlerle ve çok-disiplinli takımlarda tasarım projesini başarılı bir şekilde bitirebilmek için işbirliği içinde çalışabilme ve diğer disiplinlerdeki süreçlerin kendi planlama ve tasarımına etkisini anlayabilme becerisi kazandırmak;
2. Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım alanlarında disiplinlerarası üst ölçekten alt ölçeğe planlama ve tasarım deneyimi kazandırmak;
3. Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım alanlarında temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar yoluyla ögˆrencilerin kavramsal ve eles¸tirel becerilerini gelis¸tirmek;
4. Planlama ve tasarım problemine mantıksal ve sezgisel degˆerlendirme aracılıgˆıyla çözüm olus¸turmak ve gelis¸tirmek;
5. Araziye ilişkin doğal ve kültürel verilerin anlaşılması, kent-yapı-mekan ilişkileri, insan mekan ilişkisi, bina programı, kentsel nesne ve mekansal deneyimin mekan organizasyonuna ve tasarımına dönüştürülmesi;
6. Yerleşme, ulaşım ve altyapı, kentsel mekan, peyzaj, bina, iç mekan, kentsel obje ilişkilerini gözeterek tasarım yapma becerilerini geliştirmek

Dersin Tanımı

Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım süreci; planlama ve tasarım sürecindeki temel
olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar; Doğal, fiziki, sosyo kültürel ve
ekonomik yapı veri analizi; Planlama&Tasarım – kullanıcı ilişkileri; İşlev- doku-biçim -yapı-
malzeme – taşıyıcı sistem-teknoloji ilişkileri; Kimlik-anlam-kavram-biçim ilişkileri;
Planlama&Tasarım süreç-yöntem-strateji ve teknikleri

Koordinatörleri
Cemile Tiftik
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024