Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 209E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arazi Formu ve Yapılaşmış Çevre Stüdyosu
İngilizce Landform & Built Envir.Studio
Dersin Kodu
PEM 209E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Kısar Koramaz
Bengü Bilgiç
Dersin Amaçları 1. Farklı yöntem ve araçların kullanımı ile yapılaşmış çevre unsurlarını algılama, araştırma, yorumlama, analiz edebilme ve , tasarım unsuru olarak değerlendirebilme ve kurgulayabilme becerisi kazandırmak,
2. Farklı üretim biçimlerinin deneyimlenmesi yolu ile peyzaj mimarlığında çoklu üretim biçimlerin ve ölçek kavramını anlayabilme becerisini geliştirmek
3. Arazi formu ve yapılaşmış çevre ilişkisinin tasarım yolu ile çözümleyebilme becerisini kazandırmak
4. Tasarım problemlerine yönelik kavramsal yaklaşım geliştirme, çok yönlü ve eleştirel düşünebilme becerisini kazandırmak,
5. Tasarımda arazi formu ve işlev ilişkisini kavrayabilme ve çözümleyebilme becerisini kazadırmak
Dersin Tanımı -
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler;
1. Bireysel ve grup çalışması yoluyla tasarım yapar.
2. Peyzaj tasarımına ilişkin temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırma
yapar.
3. Mantıksal ve sezgisel değerlendirme aracılığıyla çözüm oluşturmaya yönelik eleştirel
düşünce geliştirir.
4. Kentsel mekan ölçeğinde doğal ve kültürel verileri de kullanarak tasarıma girdi oluşturur
ve bütünleşik tasarım düşüncesi geliştirir.
5. Kentsel mekanları arazi formu ilişkisi ile birlikte değerlendirir, ihtiyaç programını ve
yaşam senaryosunu oluşturarak tasarlar.
Önkoşullar TES 121 E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024