Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 211 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje III
İngilizce Architectural Design III
Dersin Kodu
MIM 211 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Dilek Yıldız Özkan
Dersin Amaçları 1. Niteliksel, çevresel ve teknik verilerle beraber basit ve karmas¸ık tasarım problemleriyle bas¸ edebilme becerilerini gelis¸tirmek. 2. Ögˆrencilerin kavramsal ve eles¸tirel becerilerini gelis¸tirmek.?3. Tasarım problemine mantıksal ve sezgisel degˆerlendirme aracılıgˆıyla çözüm olus¸turma ve gelis¸tirme.
Dersin Tanımı Tasarım problemlerine bütüncül yaklaşım aracılığı ile çözüm geliştirmek; tasarım sürecinde doğal, yapılı ve kültürel çevrelerin rolünü tartışmak; işlev, form ve mekan organizasyonu ilkelerine giriş; tasarım çalışması aracılığı ile mimarlık teorisi analizi; mimarlığın temel kavramlarının seminer ve araştırmalar aracılığı ile tanıtılması; Türkiye ve dünyadan hem yapı hem düşünce olarak çağdaş mimarlık çalışmalarının eleştirel değerlendirmesi, farklı model ve animasyon tekniklerinin deneyimi, İstanbul’da özel bir alana ya da başka bir kente yapılacak gezi ile, haritalamalar, analizler ve tasarım ile güncel bir mimarlık tartışmasını deneyimlemek
Dersin Çıktıları 1. Tasarım becerisi. 2. Eles¸tirel düs¸ünme becerisi. 3. Aras¸tırma becerisi. 4. Tas¸ıyıcı sistemler. 5. Grup çalıs¸ması becerisi. 6. Grafik ifade becerisi. 7. Arsa/yer kos¸ulları. 8. Form olus¸turma becerisi. 9. Tartıs¸ma ve yazı yazma becerisi. 10. Örneklerden yararlanma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024